Contextualiseren Elke

Organisaties

De Tandem vzw: Dienst thuisbegeleiding voor personen met een verstandelijke handicap.

Wat is ‘De Tandem’?

Binnen de provincie Oost-Vlaanderen wonen personen met een verstandelijke beperking, al dan niet met bijkomende beperkingen, in gezinsverband. Gezinnen hebben in die bijzondere situatie soms nood aan ondersteuning. De centrale opdracht van de Tandem is deze gezinnen zo tijdig mogelijk op te vangen en te begeleiden. De Tandem biedt mobiele ambulante ondersteuning op maat.

Men gaat samen op zoek naar levenskwaliteit voor personen met een verstandelijke beperking en hun gezin.
Ze proberen personen met een verstandelijke beperking en hun gezin meer te betrekken bij de samenleving en zo inclusie te bevorderen.

Die ondersteuning wil men bieden tot gezinnen op eigen kracht weer verder kunnen.
Ze vertrekken vanuit de vragen van elk gezin en respecteren de eigenheid en de privacy van alle gezinsleden. Ze hebben bijzondere aandacht voor inclusie: personen met verstandelijke beperking krijgen volwaardige kansen om in hun eigen milieu te wonen, naar school te gaan, te werken, vrije tijd te besteden en relaties op te bouwen. De Tandem werkt ook nauw samen met ouders die al een hele weg hebben afgelegd.

Hoe werkt De tandem?

Wanneer kan thuisbegeleiding door De Tandem starten?
- Alleen als je dat wenst.
- Als je in Oost-Vlaanderen woont.
- Als je akkoord gaat met een aanvraag tot inschrijving in het VAPH.

Wat mag je van De Tandem verwachten?
- Een vaste thuisbegeleider, die regelmatig bij je thuis komt.
- Die thuisbegeleider zoekt samen met jou antwoorden op jouw vragen.
- Hij of zij werkt ook samen met andere mensen rondom jouw zoon of dochter.
- De thuisbegeleider wordt hierbij ondersteund door een groep deskundige medewerkers.
- Een aanbod van contactmogelijkheden met andere gezinnen, individueel en in groep.

Wat doet De Tandem?
Thuisbegeleiding bij jongere en lagere schoolkinderen, jongeren en volwassenen, trajectbegeleiding, ouderpraatgroepen, ouderwerking en klasbegeleiding.1

Beschrijving ahv het tekstkritiekmodel

Statistieken

Statistieken i.v.m. onderwijs en vorming zijn te vinden op http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Cijfers/Pages/Excel.aspx

Juridische context

Decreten i.v.m. gelijke onderwijskansen zijn te vinden op http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=9829

Politieke context

De verantwoordelijke minister voor onderwijs is Frank Vandenbroucke.
Hij houdt zich onder andere bezig met basiseducatie, gezonde school, gelijke onderwijskansen, diversiteitsplannen, schooltoelagen, energiezuinige scholen, kinderopvang,…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License