Contextualiseren Els

1. Organisaties

VZW Coma1

De site: http://www.vzwcoma.be/

Waarvan maakt VZW Coma deel uit?

In de grote koepel N.A.H. zijn er verschillende organisaties verbonden voor personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel zijnde COMA & C.V.A.. Deze koepel op zich is dus heel ruim met verschillende gespecialiseerde onderdelen waar iedereen terecht kan voor informatie of om geholpen te worden.

Doelgroep

De doelgroep van dit onderdeel van de grote koepel is personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Een brede groep personen en dit zowel op het niveau van oorzaak (of stoornis) als op het niveau van beperkingen ten gevolge van die stoornis.
Mensen die na een normale levensloop geconfronteerd worden met een hersenletsel die verschillende oorzaken kan hebben zoals een hersentrauma, een CVA, een neurologische aandoening en nog vele andere. Deze personen worden geconfronteerd met verschillende problemen. Een eerste groot probleem is een niet-omkeerbare breuk in hun leven die zowel voor hen zelf als voor hun omgeving gepaard gaat met een verlieservaring en een hierop volgende verwerkingsproblematiek. Er kunnen door de storingen beperkingen komen op verschillende gebieden in het functioneren waardoor het in stand houden van hun sociaal netwerk heel moeilijk wordt. Al deze beperkingen leiden tot een grote nood aan ondersteuning in het leven van deze patiënten.

De koepel NAH is actief zowel op nationaal als internationaal vlak.

  • Nationaal

Er zijn verschillende adressen te vinden waar deze organisaties werken in heel België. Elk hebben ze wel een eigen naam zoals VZW Over-Hoop of VZW Mane. Dit zijn contactadressen waar men terecht kan voor informatie bestemd voor patiënten en familie. Indien nodig kan men doorverwezen worden naar meer specialisten in het vak.

  • Internationaal

Er zijn 12 Europese landen waarin een gelijkaardige organisatie te vinden is van de European Confederation Brain Injured and Families. Deze landen zijn Denemarken, Frankrijk, Ierland, Zweden, Duitsland, Nederland, Oostenrijk, Italië, Spanje Zwitserland, Verenigd Koningrijk en België.

De beschrijving aan de hand van het tekstkritiekmodel

2. Statistieken

Rond mijn onderwerp heb ik niet speciaal statistieken gevonden maar wel rond de verschillende doodsoorzaken bij mensen. NAH is soms ook de aanleiding tot een snellere dood bij mensen als ze hun ongeval of trauma al overleven natuurlijk. Het mag wel duidelijk zijn volgens de statistieken dat er nog veel andere belangrijke doodsoorzaken zijn zoals de hart- en vaatziekten.
Ik denk dat er in de toekomst minder doodsoorzaken van trauma's en ongevallen zullen zijn aangezien de geneeskunde steeds meer evolueert naar beter technieken om mensen te helpen. Meer en mee mensen overleven een crisis in hun leven door medicatie te gebruiken of door een operatie of een therapie.

http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/bevolking/Doodsoorzaken.jsp

Mijn opdracht 3 is hierin te vinden: Excel opdracht 8

3. Juridische context

Centra of diensten voor revalidatie
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en -modaliteiten van de centra of diensten voor revalidatie (B.S. 30.I.1997)

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende de vaststelling van de criteria van toekenning van onderhoudstoelagen aan centra of diensten voor revalidatie (B.S. 16.III.2001).

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001

4. Politieke context

Jo Vandeurzen is Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Hij staat dus ook bevoegd voor de gehandicaptenzorg waarin mijn thema past namelijk mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Deze minister is lid van de partij CD&V en zetel nu in de Vlaamse Regering van Kris Peeters.
Zijn doelen die hij wil bereiken zijn:

  • Een kwaliteitsvol, beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk aanbod van hulp en zorg voor iedereen
  • Prioriteit voor de zwaksten en de meest kwetsbaren, maar ook oog voor de modale inwoner en zijn gezin, van elke samenstelling
  • Behoud en versterking van de solidariteit

Op deze site heb ik info gevonden: http://www.jovandeurzen.be/nl/7/press
Dit is de officiële site van de partij: http://www.cdenv.be/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License