Contextualiseren Lore

Organisatie:

http://www.bloemenstad.be/wat

Vzw Bloemenstad

Vzw bloemenstad is een organisatie die bestaat uit jonge vrijwilligers. Deze vrijwilligers willen hun inzetten voor het organiseren van zomerkampen voor
kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale handicap.

Tijdens de vakantie wordt er 7 weken lang gestreefd om kinderen, jongeren, volwassenen met een beperking te laten deelnemen aan talrijke leuke en creatieve activiteiten.
Hierbij staan tal van vrijwilligers klaar om dit alles in elkaar te steken.
Naast het grote zomerkamp, worden er ook heel wat andere activiteiten in elkaar geknutseld.
Voorbeelden zijn er de starparty, GASTON-dag( GAST-ON(tmoeting dag).

Ook op vlak van de vrijwilligers bestaan enkele indelingen. Er is een dagelijks bestuur dat maandelijks brainstormt, een co-team die instaat voor het reilen en zeilen achter bloemenstad.
Zij zorgen ervoor dat elke activeiteit het nodige heeft en dan ook in goede banen begeleidt word.
Daarnaast zijn er ook de monitoren die bij de activiteiten zelf betrokken zijn.
Er is ook een keukenploeg die op elk kamp en op elke activeit zorgt voor een heerlijke maaltijd.

De kampgroepen worden als volgt ingedeeld1:

Groep Leeftijd Ontwikkelingsniveau Zorgvraag
A1 en A2 4 - 12 jaar A1: baby- en peuterleeftijd A2: kleuterleeftijd A1: ernstig A2: licht tot matig
B1, B2 en B3 B1: 8-12 jaar B2-3: 12 - 20 jaar kleuter- en schoolleeftijd licht tot matig
C 12 - 20 jaar baby-, peuter- en kleuterleeftijd matig, ernstig tot zwaar
D1, D2, D3 en D4 21 - 45 jaar D1: lagere schoolleeftijd D2: peuter-, kleuter- en schoolleeftijd D3: peuter- en kleuterleeftijd D4: baby-, peuter- , kleuter- en schoolleeftijd specifieke zorgvragen (ernstig tot zwaar) D1: psychische en gedragsproblemen D2: autisme D3: psychische en gedragsproblemen D4: 1-1 begeleiding: psychische problemen, gedragsproblemen, automutilatie, autisme…
E 21 - 50 jaar lagere schoolleeftijd licht tot matig
F1, F2 en F3 F1: 25 - 40 jaar F2: 40 - 50 jaar F3: 45+ jaar peuterleeftijd ernstig
G1 en G2 G1: 25 - 40 jaar G2: 40 - 50 jaar kleuter– en schoolleeftijd matig
H (speelpleinwerking) Volwassenen (18+) Voornamelijk baby- en peuterleeftijd zwaar (speelpleinwerking is voor bewoners die omwille van hun zorgvraag niet op kamp kunnen komen)

Beschrijving van de site a.d.h.v tekstkritiekmodel

Statistiek

Juridische context

Wetten, decreten of decreten in verband met mijn onderwerp.

Onder deze link vind je tal van artikels in verband met vrijetijdszorg voor personen met een handicap:

JURIWEL,Vrijetijdszorg voor personen met een handicap.http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10864, 2002.

Politieke context

De minister die betrokken is bij ons onderwerp is Jo Vandeurzen. Hij is vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en welzijn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License