Dominiek Savio

Dominiek Savio is een instituut voor kinderen, jongeren en volwassenen met een fysieke of meervoudige handicap gelegen in het West-Vlaamse dorp Gits (bij Hooglede).
Het instituut bestond in 2008 vijftig jaar en werd opgericht in 1954 door EH Andries Favorol. Het begon als een hoger instituut voor de kinesitherapie en is uitgegroeid tot één van de grootste scholen voor mensen met een fysieke handicap.

Dit instituut behoort bij het ‘dienstencentrum Gid(t)s’ dat vijf VZW’s omvat namelijk: Dominiek Savio, de beschutte werkplaats Mariasteen, het jobcentrum West-Vlaanderen (dit is een centrum voor opleiding en begeleiding van werkzoekenden met een handicap en personen met verminderde kansen), de Sociale Werkplaats Molendries (biedt werk in de horeca, runt een schoonmaakdienst voor personen met een lage scholing en een buurtwinkeltje als arbeidszorgproject) en het project In-HAM (een demonstratie- en innovatiecentrum voor huisvesting met aangepaste middelen).

Logo Dominiek Savio
De werking van Dominiek Savio wordt ondersteund door de opdrachtverklaring van het instituut. Die wordt gevisualiseerd in haar logo.
De vier pijlers van de werking zijn er in verwerkt.

- pijler 1:
We willen de mens centraal stellen,
open staan voor vragen en eigenheid.

- pijler 2:
Specifiek voor de personen met handicap
beogen wij dat hij zoveel mogelijk zijn eigen weg kan gaan
en een volwaardige plaats krijgt in een gastvrije maatschappij.

- pijler 3:
Deskundigheid opbouwen en toepassen
in een lerende samenwerking is hierbij essentieel.

- pijler 4
In onze inspiratie hiertoe is bijbels-christelijk.
Ons logo is trouwens niets anders dan de Hebreeuwse letter Beth,
de allereerste letter van de bijbel.

Aanbod
Vandaag biedt Dominiek Savio zorg, begeleiding en ondersteuning aan personen met:
- Hersenverlamming en andere aangeboren hersenafwijkingen
- Niet-aangeboren hersenbeschadiging (NAH)
- Neuromusculaire aandoeningen (spierziekten)
- Spina bifida
- Niet aangeboren ruggenmergsletsels
- Skeletafwijkingen
- Ontwikkelingsachterstand
- Neuropsychologische functiestoornissen
- Psychomotore retardatie

Het Dominiek Savio Instituut streeft ernaar zijn aanbod zou nauw mogelijk aan te sluiten op de vragen van personen met een handicap en hun omgeving.
In het Dominiek Savio Instituut is er hulp op ambulant, semi-residentieel en residentieel niveau.

- Op ambulant niveau: de persoon krijgt ondersteuning en begeleiding terwijl hij verder in zijn gewone omgeving verblijft:

thuisbegeleidingsdienst 't Spoor:
Die informeert, adviseert en ondersteunt personen met een fysieke handicap, zijn gezin en zijn ruimere omgeving in functie van zijn ontwikkeling van zijn eigen leven. Deze ondersteuning vindt plaats in hun gewone omgeving.
geïntegreerd onderwijs:
Onderwijs- en leerondersteuning bieden aan kinderen en jongeren in gewoon onderwijs met een fysieke handicap en dit in samenwerking tussen de school voor gewoon onderwijs, het begeleidende CLB en de school voor buitengewoon onderwijs type IV.
begeleid werken:
Hier worden mensen met een handicap ambulant begeleid in het zoeken en uitvoeren van een niet-bezoldigde of niet-loonvormende activiteit in het normaal economisch circuit.
woontrajectbegeleiding:
Personen met een motorische handicap, die gemotiveerd zijn om over te schakelen naar een zelfstandiger woonvorm, op een trajectmatige manier te begeleiden.
zorgconsulentschap in het kader van persoonlijk assistentiebudget:
Personen met een handicap die zelf hun zorg willen organiseren krijgen hiervoor een persoonlijk assistentiebudget. Hiermee stellen ze hun eigen assistenten te werk die hen ondersteunen in het uitwerken en realiseren van hun zorg.

- Op semi-residentieel niveau: de persoon komt voor zijn ondersteuning en begeleiding dagelijks op en af naar het centrum
Kinderdagverblijf 't Stationnetje:
Dit is een kinderdagverblijf gesubsidieerd door Kind en Gezin. Kinderen van 0 tot 3 jaar zijn er welkom, ook kinderen met specifieke zorgbehoefte of handicap.
buitengewoon onderwijs type 4 (kleuter, lager en secundair):
Het buitengewoon onderwijs type 4 biedt aangepast onderwijs aan kinderen en jongeren met een fysieke handicap. Dit kan zowel op kleuter, lager als secundair niveau.
semi-internaat voor schoolgaanden:
De leerlingen in het buitengewoon onderwijs hebben ook noden zoals op het gebied van medische en therapeutische begeleiding, pedagogische begeleiding, opvangen, vrije tijd…. Daarom is er een semi-internaat voor kinderen met motorische handicap verbonden aan het buitengewoon onderwijs.
dagcentrum:
Het dagcentrum biedt een zinvolle dagbesteding aan personen met een handicap uit de regio voor wie loonvormende arbeid niet haalbaar is. Men kan zowel voltijds als deeltijds beroep doen op het dagcentrum en dit combineren met begeleid werken.

- Op residentieel niveau: de persoon verblijft een langer tijd in het centrum
internaat voor schoolgaanden:
Kinderen die onderwijs volgen in het buitengewoon onderwijs van het Dominiek Savio Instituut kunnen ook opteren om voor een periode te verblijven in het internaat.
een gamma van woonvormen voor volwassenen in Gits en Rumbeke:
Het Dominiek Savio Instituut biedt een ruime waaier van woonmogelijkheden aan personen met een handicap. Zowel personen die behoren tot de doelgroep werkenden (voornamelijk beschutte werkplaats), als personen van de doelgroep niet-werkenden kunnen hierop beroep doen maar een fysieke handicap is een vereiste.

In Dominiek Savio vindt je ook een sportvereniging genaamd: gidos
Hier vindt je informatie over Opleidingsvorm 4
Meer weten over GON-begeleiding?
Profilering OV4

Bronnen:
- Dominiek Savio Instituut. (29 augustus 2009). van http://nl.wikipedia.org/wiki/Dominiek_Savio_Instituut.

- Dominiek Savio. vzw Dominiek Savio Instituut. van:
http://dominiek-savio.dominieksavio.be/Index2.html.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License