Draaiboek

Ik zou voorstellen om hier alles in te plaatsen die we al reeds een beetje gedaan hebben:

Wat hebben we dan tot nu toe al gedaan:

Datum Onderwerp
8/10/09 Bezoek Domniek Savio kennismaking met school en leerlingen
22/10/09 Bezoek Domniek Savio samen met leerlingen en leerkrachten brainstormen rond beeldvorming
27/10/09 Brainstormen Brainstormen rond de beelvorming adhv de ideeën van de lln en lkr
29/10/09 Beeldvorming bepalen Beslissen welke ideeën we zullen uitwerken en hiermee starten
Herfstvakantie Website allerlei informatie verzamelen voor op de website
10/11/09 Komst Annelies DS instituut Overlopen v/d gevonden ideeën + haalbaarheid van die ideeën
12/11/09 Bespreken van ideeën Ideeën overlopen en voorstellen aan projectbegeleidster
17/11/09 haalbaarheid ideeën Mail van externe organisatie met evaluatie van onze ideeën en uitwerken OV4-dag
19/11/09 verder werken op ideeën OV4-dag uitwerken en voorbereiding stand van zaken aan externe organisatie
24/11/09 GO4-day uitwerken Voorbereidingen in orde brengen voor d GO4-day, brieven, uitnodigingen…
26/11/09 Productie Zorgen voor de productie van postkaarten en stickers
01/12/09 Overlopen stand van zaken Overlopen budget, productie, GO4-day
03/12/09 Voorbereidingen presentatie Overlopen tekst en powerpoint voor de presentatie, maken van postkaart
08/12/09 Presentatie Presentatie voor de externe organisatie
10/10/09
15/10/09
17/10/09
04/01/10 Stickers & Brieven Delphine: stickers afhalen drukkerij en samen met brieven brengen naar DS
08/01/10 Brieven versturen Brieven worden gestuurd door DS, groep SecreServ
09/02/10 Brieven bespreken Terug ontvangen van de brieven, bespreken aantal
11/02/10 Uitwerken GO4-day Aan de hand van gekregen informatie (aantal,…) de GO4-day uitwerken
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License