Organisaties

Verschillende gevonden organisaties:

Melissa

 • Leefgroepenwerking
 • Speltherapie voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking
 • Creatieve, muziek- en dramatechnische therapievormen
 • Relaxatie- en massagetechnieken

Contextualiseren Melissa

Laure

 • Vlaamse Onderwijsraad
 • CLB:Centrum voor Leerlingenbegeleiding
 • G.O.N: Geïntegreerd onderwijs
 • BO-school: Buitengewoon onderwijs school

Contextualiseren Laure

Delphine

 • Grip vzw
 • Persephonevzw
 • PHOS

Contextualiseren Delphine

Eline

 • Speltherapie met geestelijk gehandicapten
 • Specifiek opvoeden in gezin en school, dagcentrum en internaat
 • Begeleiden van mensen met verstandelijke beperking bij zelfstandig wonen

Contextualiseren Eline

Annelien

 • VJC's: deze bieden huisvesting, verzorging en pedagogische begeleiding aan lichamelijk gehandicapte jongeren, jonger dan 18 jaar, die niet meer in het gezin opgenomen worden.
 • GTV's: gezinsvervangende tehuizen.
 • Sociaal Pedagogische Dienst

Contextualiseren Annelien

Els

 • Private stichting: Open Therapeuticum Leuven in HERENT
 • V.Z.W. COMA – Vereniging Belgie
 • BEGELEIDINGSCENTRUM VOOR N.A.H. – COMA – C.V.A.
 • Er zijn vele organisaties en die helpen bij het aanvaarden van het hersenletsel. Ze werken zowel met professionele therapeuten als met vrijwilligers.

Contextualiseren Els

Elke

 • Pedagogisch Instituut van de CED-groep
 • Regionaal expertisecentrum (REC)
 • Jeugdhulpverlening
 • Jeugdgezondheidszorg
 • Regionale expertisecentra (REC's)
 • Zorgadviesteams (ZAT's)
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • Commissies van indicatiestelling
 • Regionale instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (Riagg)

Déborah

 • Landelijke vereniging Balans
 • Landelijke vereniging Impuls
 • Netwerk ADHD bij volwassenen
 • Stichting "GAAF!"
 • Stichting "Een ADHD kind is ook een kind"
 • Vereniging voor ouders van een ADHD kind
 • Stichting ADHD volwassenen
 • ADHD stichting

Lore

 • Gehandicaptenorganisatie
 • Gehandicaptenraad
 • Nederlandse vereniging voor Bio-ethiek
 • commissie Keuzen(= komt op voor de zorg en solidariteit van zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving-
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License