Opleidingsvorm 4 (OV4)

Binnen elke opleidingsvorm kan men leerlingen uit verschillende types samenbrengen.

Deze vorm kan georganiseerd worden voor de types 3, 4, 5, 6 en 7:

  • type 3 = voor jongeren met karakteriële stoornissen
  • type 4 = voor jongeren met een fysieke handicap
  • type 5 = voor langdurig zieke jongeren
  • type 6 = voor jongeren met een visuele handicap
  • type 7 = voor jongeren met een auditieve handicap

Deze opleidingsvorm loopt gelijk qua leerplan als het gewoon onderwijs en geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs en op de integratie in het actieve leven. Binnen opleidingsvorm 4 heb je verschillende studierichtingen (algemeen, beroeps-, kunst- en technisch onderwijs).

OV4: Opleidingsvorm 4

Het OV4-onderwijs is specifiek voor jongeren met een normale begaafdheid en die wegens de ernst van hun emotionele en/of gedragsproblemen of wegens de voortdurende medische en paramedische ondersteuning die ze nodig hebben, niet mee kunnen in het gewoon secundair onderwijs. Hier wordt specifiek met de leerling gewerkt d.m.v. kleinere klasgroepen. Een OV4 hanteert dezelfde programma’s, overgangsvoorwaarden, ontwikkelingsdoelen en dezelfde eindtermen als in het gewone onderwijs. Leerlingen krijgen dezelfde leerplannen onderwezen als in het gewoon secundair onderwijs. De leerlingen gaan op stage in een gewone werkomgeving. De opleiding wordt beëindigd met een diploma van het hoger secundair onderwijs. Deze omkadering biedt meer mogelijkheden voor de leerlingen die het in het gewone onderwijs niet kunnen redden. Na het volgen van het OV4-onderwijs kunnen deze jongeren zich integreren om verder te studeren in het hoger onderwijs en in het gewone leef- en arbeidsmilieu, ze gaan werken of voeren vrijwilligerswerk uit.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License