Uitwerking 1

1 ZIJN DE PUBLICATIES BINNEN HANDBEREIK?

1.1 Publicatie 1:
NAUDTS-GESCHIERE, K. 2005. Onderwijs en jeugdzorg. Kind en adolescent praktijk. p16-21
1. Deze publicatie is aanwezig in de bibliotheek van Katho, Kortrijk.
2. Ik heb geen andere werken van deze auteur gevonden.

1.2 Publicatie 2:
GROENENDAAL, J.HA. & YPEREN, TA van (1994). Beschermende en bedreigende factoren. Preventie van psychosociale problemen bij kinderen en jeugdigen.p. 90-117. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
1. Deze publicatie is aanwezig in de bibliotheek van Katho, Kortrijk.
2. Andere publicaties van deze auteur zijn:
Groenendaal:
- Handboek Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen
- Opvoedingsvoorlichting als pedagogische preventie
- Kinderen van ouders met psychiatrische problematiek

1.3 Publicatie 3:

Ruggenstuen bij de Rugzak; Handreiking voor ouders bij de schoolkeuze van hun gehandicapte kind.Driebergen: OUDERS & COO.

1. Deze publicatie is niet terug te vinden in de bibliotheek van Katho, Kortrijk
2. Verder heb ik geen publicaties gevonden.

1.4 Publicatie 4:

VERHEIJ, F. & DOORN, EC van (2002). Ontwikkeling & leren; Psychiatrie op school.Assen: Van Gorcum.
1. Deze publicatie is terug te vinden in de bibliotheek van Katho, Kortrijk.
2. Andere publicaties van deze auteur zijn:
Verheij:
- Aan autisme verwante contactstoornissen : verslag van een symposium
- Vlaamse Vereniging Autisme, 1989
- Het adviesgesprek in de Nederlandse jeugd-geestelijke gezondheidszorg : een inventarisatie
- Anorexia nervosa bij pubers : de plaats van het symptoon
- Gezinstherapie: een overzicht: historie en perspectief
- Het behandelingsinstituut als behandelingsmilieu
- De driehoek ouder-kind-instituut in de residentiële behandeling: een overzicht van werkmodellen
- Goed gezin(d): klinische gezinsbehandeling in verslavingszorg en ggz

1.5 Publicatie 5:
MEIJER, W. 2007. Passend onderwijs voor alle leerlingen in 2011. Kind en adolescent praktijk. p. 170-175
1. Deze publicatie is niet terug te vinden in de bibliotheek van Katho, Kortrijk.

1.6 Publicatie 6:
MEIJER, W. De invoering van een Zorgplicht: interessant maar riskant.School & Begeleiding Digital, 9 december 2006
1. Deze publicatie is niet terug te vinden in de bibliotheek van Katho, Kortrijk.

1.7 Publicatie :
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2007).Passend onderwijs voor iedere zorgleerling.
1. Deze publicatie is niet terug te vinden in de bibliotheek van Katho, Kortrijk.
2. Een andere publicatie van deze auteur is:
Technologie, je toekomst… : handboek secundair onderwijs.

1.8 Publicatie 8:
STEENSEL, R. van & SONTAG, L. (2006).Passend onderwijs in de praktijk. Ervaringen met innovatieve organisatievormen met betrekking tot de integratie van leerlingen met een beperking in het reguliere onderwijs. Tilburg: IVA
1. Deze publicatie is niet terug te vinden in de bibliotheek van Katho, Kortrijk.
2. Verder heb ik geen andere publicaties van deze auteur gevonden.

2 INTERNET:

2.1 Groenendaal:
Op internet heb ik o.a. volgende publicaties gevonden waarin Groenendaal een bijdrage heeft geleverd:
Dekovic, M., Groenendaal, J.H.A., Noom, M.J. & Gerrits, L.A.W. (1996). Theoretisch kader en opzet van het onderzoek. In J. Rispens, J.M.A. Hermanns & W.H.J. Meeus (Eds.), Opvoeden in Nederland (pp. 6-27). Assen: Van Gorcum.

Dekovic, M., Groenendaal, J.H.A. & Gerrits, L.A.W., (1996). Opvoedingsgedrag. In J. Rispens, J.M.A. Hermanns & W.H.J. Meeus (Eds.), Opvoeden in Nederland (pp. 70-94) Assen: Van Gorcum.

Gerrits, L.A.W., Dekovic, M., Groenendaal, J.H.A. & Noom, M.J. (1996). Opvoedingsgedrag. In Rispens, J., Hermanns, J.M.A. & Meeus, W.H.J. (Eds.), Opvoeden in Nederland. (pp. 41-69). Assen: Van Gorcum.

Goudena, P.P. & Meerum-Terwogt, M. (1996). Diagnostiek van het emotioneel functioneren. In Kievit, Th., De Wit, J., Groenendaal, H.J.A. & Tak, J.A. (Eds.), Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen. (pp. 570-591). Utrecht: De Tijdstroom.

s://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/10489/1/7_703_059.pdf

://books.google.be/books?id=Va6Pfrk1jW0C&printsec=frontcover#v=onepage&q=&f=false

2.2 Van Yperen:
Op internet heb ik volgende publicaties gevonden waarin Tom van Yperen een bijdrage heeft geleverd:

://books.google.be/books?id=Va6Pfrk1jW0C&printsec=frontcover#v=onepage&q=&f=false

BIJL, B., YPEREN, T.A. VEERMAN, J.W. Een kwestie van bewijzen…Zicht op effectiviteit. Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg (pp. 57-76). Delft: Eburon. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (boekdeel - hoofdstuk / Nederlands).

BOENDERMAKER, L. & YPEREN, T.A.Gedragsproblemen bij kinderen voorkomen en verminderen.Justitiele Verkenningen, 34(8), 60-76. - UU FSS Langeveld 02 - Wetensch. publ. refereed (artikel - letter to the editor / Nederlands).

EIJGENRAAM, K., YPEREN, T.A., PIJLL, M., LEKKERKERKER, L., POST, F. & GRAAF, M.,Interbeoordelaarbetrouwbaarheid Standaard Taxatie Ernst Problematiek (STEP). - UU FSS Langeveld 02 - Vakpublicatie.

2.3 Verheij F.:
Op internet heb ik volgende publicaties gevonden waarin deze auteur een bijdrage heeft geleverd:

VERHEIJ, F., VAN LOON, H., Aan autisme verwante stoornissen; een ontwikkelingspsychopathologische benadering als model voor hulp op maat. Tijdschrift voor psychiatrie, nr. 35, 1993

VERHEIJ, F.,Cognitie en intelligentie in één theorie.Tijdschrift voor psychiatrie, nr. 41, 1999

WESTERMANN, W.M.G., VERHEIJ, F.,Het adviesgesprek in de Nederlandse jeugdgeestelijke gezondheidszorg: een inventarisatie. Tijdschrift voor psychiatrie, nr. 51, 2009

WAUTERS, W., VERHEIJ, F.,Het syndroom van Gilles de la Tourette. Tijdschrift voor psychiatrie, nr. 22, 1980

VERHEIJ, F., Mogelijkheden van kinder- en jeugdpsychiatrische (dag)klinische behandeling. Tijdschrift voor psychiatrie, nr. 38, 1996

VERHEIJ, F.,Plaats van de kinder- en jeugdpsychiatrie in de opleiding tot psychiater. Tijdschrift voor psychiatrie, 2000

VERHEIJ, F., Wat wordt de plaats van de opleiding kinder- en jeugdpsychiatrie in de opleiding psychiatrie? Tijdschrift voor psychiatrie, nr. 44, 2002.

VERHEIJ, F.,Weten en vergeten Boekbespreking, kinder- en jeugdpsychiatrie.

2.4 Van Doorn, E.C:
Op internet heb ik volgende publicaties gevonden waarin deze auteur een bijdrage heeft geleverd:

://www.bol.com/nl/c/boeken/e-c-van-doorn/18250/index.html

2.5 Steensel R:
Op internet heb ik volgende publicaties gevonden waarin deze auteur een bijdrage heeft geleverd:

MCELVANY, N., & R. VAN STEENSEL.,Potentials and challenges of family literacy interventions: The question of implementation quality. European Educational Research Journal, 8, 418-433.

VAN STEENSEL, R.,Boekbespreking van 'Opportunities for early literacy development. Evidence for home and school support door Judith Stoep. Pedagogische Studien, 86, 62-66.

OOSTDAM, R., VAN GELDEREN, A. & VAN STEENSEL, R.,Instruments for measuring literacy development of at-risk adolescents. Presentatie tijdens de AERA , New York , april 2008.

SONTAG, L., VAN STEENSEL, R., Communicatie, taalbeleid en schoolkeuze. De mening van ouders van dove en slechthorende leerlingen. Tilburg : IVA.

VAN STEENSEL, R.Er kan veel meer met het rugzakje. Didaktief, 37 (3), 36.

VAN STEENSEL, R.,Voor- en vroegschoolse stimuleringsactiviteiten en ontwikkeling van geletterdheid (academischproefschrift). Amsterdam : Aksant.

VAN STEENSEL, R., Relations between sociocultural factors, the home literacy environment and children’s literacy development in the first years of primary education. Journal of Research in Reading , 29 (4), 367-382.

VAN STEENSEL, R., Maak onderscheid. Stimulering van geletterdheid in het gezin:autochtone enallochtone gezinnen vergeleken. Leesgoed, julinummer, 159-160, 169.

3 KRANTEN

VGD, Kangoeroeklasjes.De Standaard, 19/12/2009.
DIRIX, P. Blij dat we eens op een normale school meedraaien.De Standaard, 16/12/2009
MVD, Vrijwilligers Rode Kruis helpen kinderen met leerproblemen. Het Nieuwsblad, 01/12/2009
LVL, Kinderen zitten teveel. Het Laatste Nieuws, 14/12/2009
SAM, Videospel voor autistische kinderen. Het Laatste Nieuws, 03/12/2009

4 TIJDSCHRIFTEN

Tijdschrift met relevante artikels:
Tijdschrift: Van horen zeggen.
Artikels in dit tijdschrift:
- DE VRIES, A., HERMANS, D., KNOORS, H., Passend onderwijs in de Twin-school: dove, slechthorende en horende leerlingen samen naar school (schuin). Van Horen Zeggen, 2009, p. 10-17
- KONST, E., Vroegbehandeling van spraak- en taalproblemen: een effectieve multidisciplinaire benadering. Van Horen Zeggen, nr. 3, p.10-18

Willekeurige tijdschriften:
- Pedagogiek in praktijk magazine.
- Autisme centraal.
- Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk.
- Perspectieven: trimestrieel tijdschrift van het Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs.
- Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie.

5 EINDWERKEN

- Van Kind en Gezin naar CLB, ouders mee op kleuterconsult: een analyse van voor- en nadelen.
- Mogelijkheden en beperkingen van een motorische evaluatie bij vier- à vijfjarige kinderen ter gelegenheid van het algemeen preventief consult.
- Vroegtijdige detectie van taal- en spraakontwikkelingsstoornissen in het CLB.
- Detectie van autisme bij de schoolgaande kleuter.

6 MONOGRAFIEËN

- Onderwijszakboekje 2009 - 2010.
- Loop naar de maan! : praktijkgids omgaan met agressie in onderwijs en opvoeding.
- De school van de ongelijkheid.
- Professioneel omgaan met hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs.
- Handboek leerlingenbegeleiding.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License