Uitwerking 2

1. Zijn de publicaties binnen handbereik?

1.1 Publicatie 1

BIESSELS-SMULDERS A., & WAGENBORG, P. (1990) Variaties in een speelveld. Speltherapie met geestelijk gehandicapten. Lisse: Swets & Zeitlinger.

1. Dit boek is aanwezig in de bibliotheek van Katho, Kortrijk
2. Andere boeken die ik gevonden heb zijn:
- Speltherapie met een verstandelijk gehandicapt kind.

1.2 Publicatie 2

CLAES, S (1994). Werkpunten als brug tussen leefgroep en psychodynamische therapie. In CLUCKERS, G, Andere therapeuten, andere wegen. Variaties op het thema ik-steun (pag. 79-102). Leuven/Apeldoorn: Garant.

1. Dit boek is aanwezig in de bibliotheek van Katho, Kortrijk
2. Andere boeken die ik gevonden heb zijn:
- Herstel van 'verwevenheid' met cultuur van herkomst: migrantengezinnen op zoek naar 'herworteling'. Dit is een artikel die je kan terugvinden in: Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie.
- Kindertekeningen in ontwikkelingspsychologisch en diagnotisch perspectief.
- 'De wijn is drinkbaar dankzij het glas': theoretische reflecties over steun in psychodynamische therapie.
- Acculturatieproblemen in: Handboek Kinderen en adolescenten pag. 1-16
- …

1.3 Publicatie 3

PETERS, H.(1992) Psychotherapie bij geestelijk gehandicapten. Lisse: Swets & Zeitlinger

1. Dit boek is aanwezig in de bibliotheek van Katho Kotrijk en Katho Roeselare.
2. Andere boeken die ik gevonden heb:
- Wat zijn de belangrijke aandachtspunten bij psychotherapie voor mensen met een verstandelijke beperking? in: Psychopraxis pag 166-171.
- Is psychotherapie mogelijk bij ernstig contactgestoorde cliënten? in Pasychopraxis pag. 228-231.
- Toepassing van Prouty's pretherapeutische methodes in de behandeling van geestelijk gehandicapten. In: tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie.
- Luisterend helpen: poging tot een beter omgaam met de zwakzinnige medemens

1.4 Publicatie 4

SANTEN, B (1991) Cliëntgerichte kinderpsychotherapie. In H. SMULDERS, Leerboek gesprekstherapie(pag. 395-413). Leuven: Acco

1. Dit boek is aanwezig in de bibliotheek van Katho Kortrijk en Katho RoeselarE.
2. Andere boeken die ik gevonden heb:
- Client-centered kinderpsychotherapie. In: Problemen en risicosituaties bij kinderen en adolescenten: achtergrond, oorzaak en behandeling.
- Focusing met een gedissocieerde adolescent. Een meervoudige identiteitsstoornis bij een 13-jarig meisje pag. 267-276. In: Problemen en risicosituaties bij kinderen en adolescenten: achtergrond, oorzaak en behandeling.

1.5 Publicatie 5

SINASON, V. (1992) Mental handicap and the human condition. New approches from the Tavistock. London: Free Association Books.

1. Niet aanwezig in geen enkele bibliotheek, noch in andere bibliotheken.
2. Ook geen andere boeken te vinden van Sinason V.

1.6 Publicatie 6

VAN HOVE, G. (2000) Mensen met een verstandelijke beperking: mensen met rechten. In E. DE BELIE, C. IVENS, J. LESSELIERS & G. VAN HOVE, Seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke handicap, Handboek preventie en hulpverlening (pag. 21-36) Leuven/Heusden: Acco

1. Dit boek is aanwezig in de bibliotheek van Katho Kortrijk.
2. Andere boeken die ik gevonden heb:
- Handboek bijzondere orthopedagogiek.
- Voor en tegen: vernieuwingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicaop.
- Seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke handicap
- Ouders met een beperking. In: Handboek kinderen en adolescenten : problemen en risicosituaties.

1.7 Publicatie 7

WINDEMULLER, S., HUSKENS,M., GROOTENBOER, J., TEEUWISSE,J.M. (1998) Psychotherapie bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren. Therapie, wat is dat…? Assen: Van Gorcum.

1. Dit boek is aanwezig in de bibliotheek van Kortrijk.
2. Van deze auteurs zijn geen enkele boeken meer te vinden in de bibliotheek, noch in de catalogi van de bibliotheek van Izegem.

2. Internet

2.1 Biessels-Smulders A.

Als ik deze naam intik kom ik op een reeks artikels waar de vrouw in voor kwam. Veel goede boeken hebben gebruik gemaakt van Biessels-Smulders werken om hun boek een aanvulling te geven. Je kan daaruit besluiten dat deze man veel hooggewaardeerd werk verrichte. Haar naam komt ook voor in stagebeschrijvingen van leerlingen die een turnles moeten geven, daarbij spelen voorbereiden.
Op internet komt de naam veel voor, wat me dan ook vrij verwonderde dat ik niets van deze vrouw terug vond op Wikipedia. Ik vind nergens haar volledige publicatie of enkele delen ervan. Wel een referentie naar haar naam in een boek.1

2.2 Wagenborg P.

Over Wagenborg vind je niets, noch bij zoekmachines, noch bij Wikipedia, enkel bij boeken is er een verwijzing naar zijn naam.2

2.3 Claes E.

Over Claes vind ik helemaal niets, misschien kan dit komen omdat ik geen voornaam heb, of omdat het gewoon een beginnend schrijver is, wat me zou verwonderen. Ik heb verschillende mogelijkheden geprobeert, zelfs bij boeken, maar daar kon ook niets baten.

2.4 Peters H.

Wanneer ik Peters H. via Google zoek, kom ik op een schrijver terecht die boeken schrijft over elektronica. Ik denk niet dat dit de persoon is die ik zoek. Op Wikipedia leidt er ook geen enkel persoon naar Peters H.

2.5 Santen B.

Opnieuw hetzelfde probleem: als ik Santen zoek, kom ik bij een ander persoon terecht. Deze Santen is een man die zich bezighoudt met stedenkunde en gelijkaardige dingen. Op Wikipedia opnieuw hetzelfde.

2.6 Sinason V.

Voor mijn volgende poging heb ik dit boek gevonden waar Sinason deel van uitmaakte.3

Ook een boek over kinder- en jeugdtherapie te vinden op volgende link.4

Ik kan zo nog een paar artikel geven over Sinason, maar ik beperk me tot deze twee. Als U zelf nog boeken wilt door Sinason:
ga naar http://books.google.be/bkshp?hl=nl&tab=wp Zoek op naam: Sinason.

Op Wikipedia had ik geen resultaat.

2.7 Van Hove G.

Via deze link wil ik U verwijzen naar een interview die afgenomen is van Van Hove.5

Geert Van Hove is ook terug te vinden op Facebook !

Van Hove is professor orthopedagogiek aan de Universiteit van Gent.

2.8 Windemuller S.

Nergens iets te vinden over Windemuller. Noch via Google, noch via Wikipedia.

2.9 Huskens M.

Opnieuw nergens iets te vinden over Windemuller. Noch via Google, noch via Wikipedia.

2.10 Grootenboer J.

Heeft een boek uit nl: Psychotherapie bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren
Algemeen is dat deze man tewerk gesteld is in het sociale werkveld, kun je concluderen uit dit boek.

2.11 Teeuwisse J.M.

Nergens iets te vinden, wel samen met Grootenboer J. bijdrage aan boek: Psychotherapie bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren.

2.12 Aanvulling

Methode van Heijkoop6
Wat Door wie? Informatie Analyse
methodiek voor het begeleiden van (verstandelijk gehandicapte) cliënten met ernstige probleemgedragingen Jacques Heijkoop De methode gaat er in beginsel vanuit dat al het probleemgedrag van cliënten voortkomt uit angst Voor de analyse van het probleemgedrag, kijkt men naar drie verschillende punten: vorm, frequentie en intensiteit.

Deze aanvulling kwam tot stand omdat ik niet veel kon vertellen over de verschillende auteurs.

3. Kranten

BELGA Helft scholen beperkt toegankelijk voor leerlingen met handicap. In: Het Laatste Nieuws, 16 september 2008.
BELGA In Vlaanderen zijn er 25.000 kinderen met een handicap. In: Het Laatste Nieuws, 05 december 2008.
BELGA Buso-jongeren vinden moeilijk werk. In: Het Laatste Nieuws, 21 maart 2008
BELGA (LLO) Leerkrachten krijgen ADHD toolkit In: Het Nieuwsblad, 10 november 2009
RUDI SMEETS Het leven zoals het is voor autisten In: Het Nieuwsblad, 24 oktober 2009

4. Tijdschriften

4.1 Tijdschrift inclusief artikels

Nederlands tijdschrift voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen
2 artikels uit dit tijdschrift zijn:

 • VAN DIGGELEN B.J. Angst bij mensen met een verstandelijke beperking: een biopsychosociaal perspectief. In: Nederland tijdschrift voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, jg. 35, nr. 1, 2009.
 • MAECKELBERGHE E.L.M. Afhankelijkheidswerk: pleidooi voor reflectieve zorgverleners in de verstandelijke gehandicaptenzorg: een filosofische beschouwing.// In: Nederlands tijdschrift voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen., jg 30, nr. 1, 2004.

4.2 Wilkeurige tijdschriften

 • Echo’s uit de gehandicaptenzorg
 • Klik: maandblad voor de verstandelijk gehandicaptenzorg
 • Handiscoop: maandelijks tijdschrift over handicap en integratie
 • Antenne
 • Oranje nieuwsbrief
 • VFG jong
 • Tijdschrift voor zwakzinnigheid, autisme en andere ontwikkelingsstoornissen
 • KRIK-magazine
 • Dialoog

5. Eindwerken

5.1 Eindwerk 1
Kwaliteit van leven : Meten bij mensen met een matig tot diep verstandelijke handicap.

5.2 Eindwerk 2
De overstap naar het buitengewoon onderwijs bij kinderen met ASS. : Een literatuurstudie en gevalsstudies i.v.m. een mogelijke overstap naar het BuO.

5.3 Eindwerk 3
Mijn kind verlaat het buitengewoon onderwijs? Da’s wijs, maar wat erna?: een handleiding voor vragen van ouders en schoolverlaters.

5.4 Eindwerk 4
Diagnostiek in het buitengewoon secundair onderwijs: probleembeschrijving van de psychomotorische diagnostiek bij vaardigheidstraining.

5.5 Eindwerk 5
Brug naar buitengewoon onderwijs: begeleiding vanuit het CLB.

6. Monografieën

6.1 Boek 1
Op eigen kracht…? Afhankelijkheid en speciale onderwijszorg

6.2 Boek 2
Alle leerlingen gelijk voor de wet? Over de leerachterstand bij allochtone en autochtone kinderen uit sociaal zwakke milieus en hun verwijzing naar Buitengewoon Onderwijs

6.3 Boek 3
Speciaal onderwijs voor kinderen met leerstoornissen: onderzoek naar de kwaliteit van het functioneren

6.4 Boek 4
Katholiek Buitengewoon Onderwijs

6.5 Boek 5
Kinderen met problemen: over de opvoeding en de behandeling van en het onderwijs aan kinderen met een fysieke, sensoriële of mentale handicap, gedragsproblemen of een leerstoornis

Samenvattende bibliografie

 • BELGA Helft scholen beperkt toegankelijk voor leerlingen met handicap. In: Het Laatste Nieuws, 16 september 2008.
 • BELGA In Vlaanderen zijn er 25.000 kinderen met een handicap. In: Het Laatste Nieuws, 05 december 2008.
 • BELGA Buso-jongeren vinden moeilijk werk. In: Het Laatste Nieuws, 21 maart 2008.
 • BELGA (LLO) Leerkrachten krijgen ADHD toolkit. In: Het Nieuwsblad, 10 november 2009.
 • BIESSELS-SMULDERS A., & WAGENBORG, P. (1990) Variaties in een speelveld. Speltherapie met geestelijk gehandicapten. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • BLANCKAERT E. Kwaliteit van leven: Meten bij mensen met een matig tot diep verstandelijke handicap. Katho-IPSOC, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2009.
 • CLAES, S (1994). Werkpunten als brug tussen leefgroep en psychodynamische therapie. In CLUCKERS, G, Andere therapeuten, andere wegen. Variaties op het thema ik-steun (pag. 79-102). Leuven/Apeldoorn: Garant.
 • CRé J. , DE RUYTTER L. & LACOUR G. Alle leerlingen gelijk voor de wet? Over de leerachterstand bij allochtone en autochtone kinderen uit sociaal zwakke milieus en hun verwijzing naar Buitengewoon Onderwijs. Mika, Borgerhout, 1999.
 • DE FEVER F. & COPPENS M. Speciaal onderwijs voor kinderen met leerstoornissen: onderzoek naar de kwaliteit van het functioneren. Acco, Leuven, 1997.
 • DEMAEGDT S. De overstap naar het buitengewoon onderwijs bij kinderen met ASS: een literatuurstudie en gevalstudies i.v.m. een mogelijke overstap naar het BuO. Katho-IPSOC, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2009.
 • DOLLEVOET T., VAN STRALEN G. & VAN DEN TOP H. Op eigen kracht…? Afhankelijkheid en speciale onderwijszorg. Garant, Leuven, 2001.
 • FOLENS K. Brug naar buitengewoon onderwijs: begeleiding vanuit het CLB. Katho-IPSOC, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2002.
 • GEEN NAAM Diagnostiek in het buitengewoon secundair onderwijs: probleembeschrijving van de psychomotorische diagnostiek bij vaardigheidstraining. Katho-IPSOC, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2005.
 • GHESQUIèRE P. & MAES B. Kinderen met problemen: over de opvoeding en de behandeling van en het onderwijs aan kinderen met een fysieke, sensoriële of mentale handicap, gedragsproblemen of een leerstoornis. Garant, Leuven, 1995.
 • MAECKELBERGHE E.L.M. Afhankelijkheidswerk: pleidooi voor reflectieve zorgverleners in de verstandelijke gehandicaptenzorg: een filosofische beschouwing. In: Nederlands tijdschrift voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen., jg 30, nr. 1, 2004.
 • PETERS, H.(1992) Psychotherapie bij geestelijk gehandicapten. Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • RUDI SMEETS Het leven zoals het is voor autisten. In: Het Nieuwsblad, 24 oktober 2009.
 • SAMYN M. Mijn kind verlaat het buitengewoon onderwijs? Da’s wijs, maar wat erna? Een handleiding voor vragen van ouders en schoolverlaters. Katho-IPSOC, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2006.
 • SANTEN, B (1991) Cliëntgerichte kinderpsychotherapie. In H. SMULDERS, Leerboek gesprekstherapie(pag. 395-413). Leuven: Acco.
 • SINASON, V. (1992) Mental handicap and the human condition. New approches from the Tavistock. London: Free Association Books.
 • SOUBRY H. Katholiek buitengewoon onderwijs. NVKBO, Brussel, 1992.
 • VAN DIGGELEN B.J. Angst bij mensen met een verstandelijke beperking: een biopsychosociaal perspectief. In: Nederland tijdschrift voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen, jg. 35, nr. 1, 2009.
 • VAN HOVE, G. (2000) Mensen met een verstandelijke beperking: mensen met rechten. In E. DE BELIE, C. IVENS, J. LESSELIERS & G. VAN HOVE, Seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke handicap, Handboek preventie en hulpverlening (pag. 21-36) Leuven/Heusden: Acco.
 • WINDEMULLER, S., HUSKENS,M., GROOTENBOER, J., TEEUWISSE,J.M. (1998) Psychotherapie bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren. Therapie, wat is dat…? Assen: Van Gorcum.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License