Uitwerking 3

Publicaties

Referentie 1

HEIJKOOP J. (1995). Vastgelopen. H. Nelissen.*

Titel: Vastgelopen: nieuwe mogelijkheden in de begeleiding van geestelijk gehandicapten met ernstige gedragsproblemen
Auteur: Heijkoop, J. /

1. Dit boek/artikel is niet vrij in de bibliotheek van Katho Kortrijk
2. Trefwoorden: /
3. Nog een ander boek/artikel:

Titel: Jacques Heijkoop: een bundeling van teksten over gedragsproblemen, zelfverwonding en vooral, omgang met ernstig en diep
mentaal gehandicapten.
Auteurs: Heijkoop, J. /

Referentie 2

VIGNERO G. (2001). Help, ik ontwikkel. In MPC. TERBANK, Ruimte geven (p. 47-62). Leuven-Apeldoorn: Garant *

Titel: Ruimte geven! : praktijkvoorbeelden van hulpverlening aan kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap en hun omgeving.
Redactie: MPC Terbank / Maes, Bea / Vignero, Gerrit / Lippens, Kris / Limme, Walter / Cox, Nelly / Cockx, Evert /

1. Dit boek is aanwezig in de bibliotheek van Katho Kortrijk
2. Trefwoorden:
3. Andere boeken/artikels:

Titel: Anders gaan kijken: hoe gooien me op het spoor bracht van Heijkoop: een casus
Genre/Vorm/Mat: Artikel
Auteurs: Vignero, G.

Referentie 3

LAEVERS F. en VAN SANDEN P. (1997). Basisboek voor een ervaringsgerichte kleuterklaspraktijk. Soest: Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs.

Titel: Basisboek voor een ervaringsgerichte kleuterpraktijk.
Genre/Vorm/Mat: Academic collection
Auteurs: Laevers, Ferre / Van Sanden, Peter /

1. Aanwezig in de bibliotheek van Katho Tielt
2. Trefwoorden: /
3. Nog andere boeken/artikels:

Titel: Juf tussen culturen : praktijkverhaal over ervaringsgericht werken met 2,5 en 3-jarigen kansbelemmerden en migranten.
Reeks: Reeks kleuteronderwijs ; 9
Auteurs: Van den Broeck, Kris / Van Sanden, Peter

Referentie 4

MARIA A., KLEINE SCHAARS W. (1993). Groeien naar gelijkwaardigheid. Barneveld: H. Nelissen

Titel: Groeien naar gelijkwaardigheid: begeleiden van mensen in een tehuis
Auteurs: Appel, M. / Kleine Schaars, W. /

1. Is op dit moment niet aanwezig in de schoolbibliotheek van katho Kortrijk.
2. Trefwoorden:
3. Nog andere boeken /artikels:

Titel: Tussen betutteling en te weinig ondersteuning. : Mogelijkheden cliënt uitgangspunt in WKS-model.
Genre/Vorm/Mat: Artikel
Auteurs: Kleine-Schaars, Willem

Referentie 5

RIKSEN-WALRAVEN. (2005). Mogelijke oorzaken en gevolgen van een (on)veilige gehechtheidsrelatie: een overzicht aan de hand van een model. Houten

Titel: Mogelijke oorzaken en gevolgen van een (on)veilige eerste gehechtheidsrelatie: een overzicht aan de hand van een model
In: Kind en adolescent praktijk : vakblad voor pedagogiek, psychiatrie en psychologie.
Genre/Vorm/Mat: Artikel
Auteurs: Riksen-Walraven, J.M.A. /

1. Dit artikel is aanwezig in de Katho schoolbibliotheek van Kortrijk
2. Trefwoorden:
3. Nog andere boeken/ artikels:

Titel: Begeleidt de leidsters : pedagogische kwaliteit in de kinderopvang.
Genre/Vorm/Mat: Artikel
Auteurs: Riksen-Walraven, M. /

Referentie 6

APPEL R. (2003). Zinloos geweld. Amsterdam: Promentheus

1. Dit boek kon ik niet terug vinden in één van de Katho school bibliotheken
2. Trefwoorden: /
3. Nog andere boeken/ artikels:

Ik besloot dan maar om uit het boek ‘Minderheden: taal en onderwijs’ enkele trefwoorden te halen!

APPEL R. (1986). Minderheden: taal en onderwijs. Muiderberg: Dick Coutinho *

Titel: Minderheden: taal en onderwijs
Genre/Vorm/Mat: Boek
Auteur: Appel, R. /

1. Dit boek is wel aanwezig in de Katho schoolbibliotheek van Kortijk
2. Trefwoorden:
3. Andere boeken/ artikels

Titel: Tweetaligheid- en tweede-taalverwerving.
In: Problemen en risicosituaties bij kinderen en adolescenten : achtergrond, oorzaak en behandeling /
Auteurs: Appel, R

Referentie 7

VAN OEFFELT. (1987). Aspecten van orthopedagogisch denken en handelen. Leuven/Amersfoort: Acco. *

Titel: Aspecten van orthopedagogisch denken en handelen: opstellen voor prof.dr.J.F.W.Kok bij zijn emeritaat
Auteurs: Van Oeffelt, P.W.H.M. / Klomp, M. / Verstege, A.B.J.

1. Dit boek / artikel is aanwezig in de bibliotheek van Katho Kotrijk
2. Trefwooren:
3. Andere boeken/ artikels

Titel: Aspecten van orthopedagogisch denken en handelen: opstellen voor prof.dr.J.F.W.Kok bij zijn emeritaat
Auteurs: Van oeffelt, P.W.H.M./ Klomp, M./ Verstege, A.B.J./

Internet

Referentie 1

HEIJKOOP J. (1995). Vastgelopen. H. Nelissen.

Over Heijkoop J. vond ik heel wat informatie. Dat verwonderde me ook niet wat in het artikel ‘Help, ik ontwikkel’ werd hij uitgebreid besproken.
Ook verder in het boek ‘Ruimte geven’ vond ik heel wat verwijzingen naar deze man.
Op wikipedia vond ik een pagina met persoonlijke informatie.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jacques_Heijkoop

Daarnaast is ook de volledige methode van Heijkoop terug te vinden.
Heijkoop heeft ook een eigen website.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Methode_Heijkoop

Heel snel vind je ook een verwijzing terug naar zijn boek:‘Vastgelopen’
http://www.beslist.be/boeken/d0000037390/Vastgelopen.html

Heijkoop heeft dan ook een eigen website.
http://www.heijkoop.nu/

Referentie 2

VIGNERO G. (2001). Help, ik ontwikkel. In MPC. TERBANK, Ruimte geven (p. 47-62). Leuven-Apeldoorn: Garant

Het eerste wat ik op het internet vond, was een verwijzing naar een infosessie over studiedagen en infosessies.
Het is een uitnodiging met daaraan een formulier die mensen kunnen indienen.
Het is een onderdeel van vormingbeleid binnen de organisatie mpcterbank, waar Vignero de leiding van heeft.
http://www.mpcterbank.be/vormingsaanbod/index.php

Het volledige boek ‘Ruimte Geven’ is terug te vinden op het internet. Het bevat alle artikels uitgeschreven.
Je kan het boek als het ware lezen op de computer.
http://books.google.be/books?id=Yo_VbPQvmU0C&pg=PA47&lpg=PA47&dq=Gerrit+vignero+ruimte+geven&source=
bl&ots=XVbl7a8xhM&sig=B31LbDi_w07RacdJcQz3vJ8p0no&hl=nl&ei=6j0ZS9vbFd6hjAeJpbX9Aw&sa=X&oi=book_result&ct=
result&resnum=1&ved=0CAgQ6AEwAA#v=onepage&q=Gerrit%20vignero%20ruimte%20geven&f=false

Referentie 3

LAEVERS F. en VAN SANDEN P. (1997). Basisboek voor een ervaringsgerichte kleuterklaspraktijk. Soest: Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs.

Over Van Sanden vond ik amper informatie. Op wikipedia is hij niet terug te vinden.
Op de website ‘Vlamingen in de wereld’, onderwijsgericht onderwijs in Latijns- Amerika,
vertelt Van Sanden zijn verhaal over zijn persoonlijke ervaringen in Latijns- Amerika.
http://www.viw.be/vvob.html

Referentie 4

KLEINE SCHAARS W. Opgeroepen op november 2009, van http://www.kleineschaars.com

MARIA A., KLEINE SCHAARS W. (1993). Groeien naar gelijkwaardigheid. Barneveld: H. Nelissen

Op wikipedia is zijn naam niet terug te vinden.Bij het invoerenvan Kleine Schaar i
n Google werd ik onmiddellijk doorverwezen naar zijn website.
http://www.kleineschaars.com/

Referentie 5

APPEL R. (2003). Zinloos geweld. Amsterdam: Promentheus

Wikipedia kon me naast Google heel wat informatie bieden over Appel René.
Ik vond er heel wat persoonlijke informatie en een uitgebreide bibliografie.
Vooral zijn boek ‘Zinloos geweld’ was heel succesrijk.
http://www.crime.nl/index.html?auteurs/appel.html~main
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Appel

Referentie 6

RIKSEN-WALRAVEN. (2005). Mogelijke oorzaken en gevolgen van een (on)veilige gehechtheidsrelatie: een overzicht aan de hand van een model. Houten

Riksen-Walraven is hoogleraar in Gent. Ik kon ze terug vinden onder de website van het Secretariaat Ontwikkelingspsychologie en Psychogerontologie.
Deze website gaf me persoonlijke informatie. Men kan er ook meer te weten komen over haar opleidingen, werk en publicaties.
http://www.ru.nl/ontwikkelingspsychologie/algemeen/medewerkers/

Riksen- Walraven is een heel beroemde professor. Ik kon haar om meerdere plaatsen op het internet terug
vinden. Voornamelijk onder universiteiten en onderzoek centra’s. Ze schreef ook een aantal boeken.
Wat me wel verwonderde is, dat ik deze vrouw niet kon terugvinden onder wikipedia.
http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeker/PRS1236755/
http://www.bol.com/nl/c/boeken/m-riksen-walraven/45139/index.html

Referentie 7

VAN OEFFELT. (1987). Aspecten van orthopedagogisch denken en handelen. Leuven/Amersfoort: Acco.

Bij het invoeren van zijn naam werd ik direct verwezen naar zijn boek: ‘Aspecten van orthopedagogisch denken en handelen.’
Op wikipedia vond ik geen verwijzingen naar deze man.
http://openlibrary.org/b/OL2478463M/Aspecten_van_orthopedagogisch_denken_en_handelen

Kranten

1. BELGA. Aantal leerlingen in buitengewoon lager onderwijs sterk gestegen. In: Het Laatste Nieuws, 16 oktober 2009.

2. DECOCK T. 'Rolstoelhockey heeft in België nog een lange weg af te leggen'. In: De Standaard, 18 mei 2009.

3. KBA. Leerkrachten Buso zijn vaker ziek. In: Het Nieuwsblad, 19 mei 2009.

4. IDH. Buso-leerlingen mogen verder studeren In: Het Nieuwsblad, 18 juni 2003.

5. BELGA/JV. Helft scholen beperkt toegankelijk voor leerlingen met handicap. In: De Morgen, 16 september 2008.

Tijdschriften

Tijdschrift: 'Tijdschrift voor orthopedagogiek'
Het verschijnt maandelijks en is bedoeld voor buitengewoon onderwijs en orthopaedagogiek: orgaan van de Vereniging van orthopaedagogen en anderen, wier arbeid orthopaedagogisch gericht is.

Artikels:

Artikel 1:
CALLEBAUT G. Kamertraining in de jeugdverlening. In: Tijdschrift voor orthopedagogiek. Jaargang 20 nummer 1. (2001).

Artikel 2:
SERCU M. Het emancipatorisch werken binnen een voorziening voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap.In: Tijdschrift voor orthopedagogiek. Jaargang 20 nummer 1. (2001).

Eindwerken

1. Het aanvaardingsproces: een systeemtheoretische benadering
HEYERICK A. (2005). Het aanvaardingsproces: een systeemtheoretische benadering. Kortrijk: IPSOC.

2. Spreken is zilver, elkaar begrijpen is goud…
LIEVENS N. (2004). Spreken is zilver, elkaar begrijpen is goud… Kortrijk: IPSOC.

3. "Als ik in de spiegel kijk, zie ik…": zelfbeeld bij jongeren met een fysieke handicap
DERUYTTER S. (2003). Als ik in de spiegel kijk, zie ik… : zelfbeeld bij jongerer met een fysieke handicap. Kortrijk: IPSOC.

4. Sociaal netwerk van jongeren met een motorische handicap: contacten met leeftijdsgenoten in het thuismilieu
GOVAERT B. (2003). Sociaal netwerk van jongeren met een motorische handicap: contacten met leeftijdsgenoten in het thuismilieu. Kortrijk: IPSOC.

Monografieën

1. Geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling : leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke beperking leren leren.
VAN GILSEN M. (2008). Geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling : leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke beperking leren leren. . Antwerpen: Garant.

2. Jongeren met extra zorg : stimuleren en compenseren met hulp van ICT.
CALLEBAUT D., DEKELVER J., PEERLINGS W., & VAN DE VELDE A. (2007). Jongeren met extra zorg: stimuleren en compenseren met hulp van ICT. Mechelen : Wolters Plantyn.

3. De motoriek van kinderen met dyspraxie, autisme, adhd en leerstoornissen : verbeter de coördinatie van uw kind
KURTZ L. (2007). De motoriek van kinderen met dyspraxie, autisme, adhd en leerstoornissen : verbeter de coördinatie van uw kind. Huizen: Pica.

4. Ik heet niet dom : leren leven met leerstoornissen.
COOREMAN A.; BRINGMANS M.. (2002). Ik heet niet dom : leren leven met leerstoornissen. Leusden: Acco.

5. Kinderen met ernstige problemen : standaarden voor de praktijk in het onderwijs
HAXE M.; NIJBOER K.; VELDERMAN H. Kinderen met ernstige problemen : standaarden voor de praktijk in het onderwijs. (2002). Antwerpen: Garant.

Samenvattende bibliografie

APPEL R. (1986). Minderheden: taal en onderwijs. Muiderberg: Dick Coutinho
APPEL R. (2003). Zinloos geweld. Amsterdam: Promentheus
BELGA. Aantal leerlingen in buitengewoon lager onderwijs sterk gestegen. In: Het Laatste Nieuws, 16 oktober 2009.
BELGA/JV. Helft scholen beperkt toegankelijk voor leerlingen met handicap. In: De Morgen, 16 september 2008.
CALLEBAUT D., DEKELVER J., PEERLINGS W., & VAN DE VELDE A. (2007). Jongeren met extra zorg: stimuleren en compenseren met hulp van ICT. Mechelen : Wolters Plantyn.
CALLEBAUT G. Kamertraining in de jeugdverlening. In: Tijdschrift voor orthopedagogiek. Jaargang 20 nummer 1. (2001).
COOREMAN A.; BRINGMANS M.. (2002). Ik heet niet dom : leren leven met leerstoornissen. Leusden: Acco..
DECOCK T. 'Rolstoelhockey heeft in België nog een lange weg af te leggen'. In: De Standaard, 18 mei 2009.
DERUYTTER S. (2003). Als ik in de spiegel kijk, zie ik… : zelfbeeld bij jongerer met een fysieke handicap. Kortrijk: IPSOC.
GOVAERT B. (2003). Sociaal netwerk van jongeren met een motorische handicap: contacten met leeftijdsgenoten in het thuismilieu. Kortrijk: IPSOC.
HEIJKOOP J. (1995). Vastgelopen. H. Nelissen.
HEYERICK A. (2005). Het aanvaardingsproces: een systeemtheoretische benadering. Kortrijk: IPSOC.
IDH. Buso-leerlingen mogen verder studeren In: Het Nieuwsblad, 18 juni 2003.
KBA. Leerkrachten Buso zijn vaker ziek. In: Het Nieuwsblad, 19 mei 2009.
KURTZ L. (2007). De motoriek van kinderen met dyspraxie, autisme, adhd en leerstoornissen : verbeter de coördinatie van uw kind. Huizen: Pica.
LAEVERS F. en VAN SANDEN P. (1997). Basisboek voor een ervaringsgerichte kleuterklaspraktijk. Soest: Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs.
LIEVENS N. (2004). Spreken is zilver, elkaar begrijpen is goud… Kortrijk: IPSOC.
MARIA A., KLEINE SCHAARS W. (1993). Groeien naar gelijkwaardigheid. Barneveld: H. Nelissen
RIKSEN-WALRAVEN. (2005). Mogelijke oorzaken en gevolgen van een (on)veilige gehechtheidsrelatie: een overzicht aan de hand van een model. Houten
SERCU M. Het emancipatorisch werken binnen een voorziening voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke handicap.In: Tijdschrift voor orthopedagogiek. Jaargang 20 nummer 1. (2001).
VAN GILSEN M. (2008). Geloven in de ontwikkelingsmogelijkheden van elke leerling : leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke beperking leren leren. Antwerpen: Garant.
VAN OEFFELT. (1987). Aspecten van orthopedagogisch denken en handelen. Leuven/Amersfoort: Acco.
VIGNERO G. (2001). Help, ik ontwikkel. In MPC. TERBANK, Ruimte geven (p. 47-62). Leuven-Apeldoorn: Garant

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License