Uitwerking 4

1. Publicaties

Publicatie 1:
BROECKAERT E. & BOGAERT J. Handboek orthopedagogiek. Garant, Leuven, 1996.
1. Niet aanwezig in de bibliotheek van Katho, Kortrijk.

Publicatie 2:
DE FEVER F., GHESQUIERE P. & COPPENS M. Het buitengewoon onderwijs van het type 8. Een onderzoek naar de kwaliteit van het functioneren, Faculteit voor Psychologie en Opvoedkunde, Afdeling Orthopedagogiek, Vrije Universiteit Brussel, 1996.
1. Dit boek is niet aanwezig maar er is wel een artikel uit een tijschrift over dit boek die ook geschreven is door F. De Fever en Mia Coppens
2. Andere werken:

 • De Fever Frank:
  • Artikels uit tijdschriften:
   • Tijdschrift Kind en adolescent praktijk: ‘De vragenlijst lichamelijke klachten- kinderen: betrouwbaarheid en validiteit.’
   • Tijdschrift voor orthopedagogiek: ‘Orthopedagogiek en maatschappij: vragen en visies.’
  • Boeken:
   • ‘Geef depressie geen kans.’
   • ‘Kinderen met een depressie: handboek voor opvoeding en onderwijs.’
 • Coppens Mia
  • Artikels uit tijdschriften:
   • Tijdschrift voor geneeskunde: ‘Meerlingenzwangerschap: de wijze van bevalling.’
  • Boeken:
   • ‘Kinderen met een depressie: een orthopedagogische aanpak.’
   • ‘Speciaal onderwijs voor kinderen met leerstoornissen: onderzoek naar de kwaliteit van het functioneren.’

Publicatie 3:
GHESQUIERE P. & DE MUNTER A. Leerstoornissen, gedragsproblemen en sociaal-emotioneel welbevinden bij kinderen in het regulier en speciaal lager onderwijs. In: BOSCH J.D. (Ea.). Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, Orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 3, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 1998, p. 170-186.
1. Van het Jaarboek en ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie is enkel deel 4 en 6 aanwezig in de bibliotheek.
2. Andere werken:

 • De Munter Agnes:
  • Artikels uit tijdschriften:
   • Tijdschrift Rondom gezin: ‘Opvoeden binnen een eenoudergezin’
  • Boeken:
   • ‘Als je er alleen voor staat: opvoeden binnen een eenoudergezin’
   • ‘Opvoedingsondersteuning: visie en kwaliteit’
 • Ghesquière Pol:
  • Boeken:
   • ‘Jongeren met leer- of gedragsproblemen: naar een school met zorg.’
   • ‘Scholen met zorg: goede praktijkvoorbeelden in de zorg voor leerlingen met leerproblemen.’
   • ‘Inclusief onderwijs als innovatieproces: analyse van de succesfactoren in 10 praktijkvoorbeelden.’

Publicatie 4:
GHESQUIERE P. & RUIJSSENAARS A.J.J.M. Kinderen met leerstoornissen. In: GHESQUIERE P. (Ea.). Kinderen met problemen. Over de opvoeding en de behandeling van en het onderwijs aan kinderen met een fysieke, sensoriële of mentale handicap, gedragsproblemen of een leerstoornis, Garant, Leuven, 1996.
1. Dit boek is aanwezig in de bibliotheek van Katho Tielt
2. Andere werken

 • Ghesquière Pol: zie vorig puntje
 • Ruijssenaars A.J.J.M:
  • Artikels uit tijdschriften:
   • Tijdschrift voor orthopedagogiek: ‘Protocol voor gespecialiseerde dyslexiebehandeling.’
   • Tijdschrift voor orthopedagogiek: ‘Orthopedagogiek en kinderpsychiatrie een apart stel of een stel apart?’
  • Boeken:
   • ‘Leerproblemen en leerstoornissen: remedial teaching en behandeling: hulpschema’s voor opleiding en praktijk.’
   • ‘Geregeld!: methodiek voor de aanpak van de meest hardnekkige spellingsproblemen: achtergronden, opbouw en werkwijze.’

Publicatie 5:
HELLINCKX W. Kinderen met gedragsproblemen. In: GHESQUIRE P. (Ea.). Kinderen met problemen. Over de opvoeding en de behandeling van en het onderwijs aan kinderen met een fysieke, sensoriële of mental handicap, gedragsproblemen of een leerstoornis, Garant, Leuven, 1996.
1. Aanwezig in de bibliotheek van Katho Tielt
2. Andere werken:

 • Artikels uit tijdschriften:
  • Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek: ‘Constructie van een orthopedagogisch behandelprogramma voor de hulpverlening aan ouders met een huilbaby.’
  • Tijdschrift voor kindergeneeskunde: ‘De pijnoberservatieschaal voor jonge kinderen: psychometrische kenmerken en klinische implicaties.’
 • Boeken:
  • ‘Onderwijs aan kinderen met ernstige gedrags- en emotionele problemen : handreikingen tot specifiek opvoeden.’
  • ‘Het angstige kind : angstverschijnselen bij kinderen en jongeren begrijpen en eraan verhelpen.’

Publicatie 6:
MAES B. Orthopedagogiek van de personen met een mentale en fysieke handicap. ongepubliceerde cursustekst, Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Afdeling Orthopedagogiek, Leuven, 1995.
1. Niet aanwezig in de bibliothee van Katho Kortrijk
2. Andere werken:

 • Artikels
  • Artikel uit Alert: ‘Voor sociaal werk en politiek: Begeleiding van geïnterneerden met een verstandelijke handicap.’
 • Boeken:
  • ‘Kinderen met Down : een kind met een verstandelijke handicap in je gezin.’
  • ‘Ruimte geven! : praktijkvoorbeelden van hulpverlening aan kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap en hun omgeving.’

Publicatie 7:
MAES B. Personen met een mentale handicap. In: GHESQUIERE P. (Ea.). Kinderen met problemen. Over opvoeding en de behandeling van en het onderwijs aan kinderen met een fysieke, sensoriële of mentale handicap, gedragsproblemen of een leerstoornis, Garant, Leuven, 1996.
1. Aanwezig
2. Andere werken:

 • Artikels uit tijdschriften:
  • 'Begeleiding van geïnterneerden met een verstandelijke handicap'
 • Boeken:
  • ‘Inclusief onderwijs als innovatieproces : analyse van de succesfactoren in 10 praktijkvoorbeelden.’
  • ‘Geen beter leven dan een goed leven: ouders en begeleiders over het leven van personen met ernstige meervoudige beperkingen.’

Publicatie 8:
VANDENBERGHE R. & SMEYERS P. Evaluatie van het onderwijs voorrangsgebiedenbeleid Limburg. Doelmatigheidsonderzoek: literatuur, opzet en resultaten. Tussentijds rapport, Centrum voor onderwijsbeleid en –vernieuwing, KU Leuven, Leuven, 1997.
1. Dit boek is niet aanwezig aanwezig in de Katho Kortrijk
2. Andere werken:

 • Vandenberghe R.:
  • Boeken:
   • ‘Succesvol leidinggeven aan onderwijsinnovaties: investeren in mensen.’
   • ‘Groeien in onderwijzen 1 : handleiding voor leerkrachten basisonderwijs.’
 • Smeyers P.:
  • Artikels uit tijdschriften:

*Pedagogisch tijdschrift: ‘Als ze maar gelukkig zijn: de integriteit van de ouders in het geding.’
*Pedagogiek in praktijk magazine: ‘Afscheid van de opvoeding: het begin van een nieuwe relatie?’

Publicatie 9:
VAN DE VELDE V., VAN BRUSSELEN B. & DOUTERLUNGNE M. Gezin en school. Een onderzoek over het gezin als indicator voor de schoolloopbaan in het secundair onderwijs, HIVA, KU Leuven, 1996.**
1. Dit is niet aanwezig in de Katho Kortrijk
2. Andere werken:

 • Van de Velde V.:

*Artikels uit tijdschriften:
*Oncologisch tijdschrift: ‘Hersentumoren bij kinderen: verpleegkundige aandachtspunten.’
*Boeken:
*‘Vroege uitstromers uit het voltijds secundair onderwijs en het deeltijdsonderwijs als alternatief.’ In: Armoede en sociale uitsluiting.'
*'Asiel in Europa'

 • Van Brusselen B.:
  • Boeken:
   • ‘Alle beetjes helpen: sociale doelmatigheid van de studietoelagen in het secundair onderwijs.’
 • Douterlungne Mia:
  • Artikels uit tijdschriften:
   • Welwijs: wisselwerking onderwijs en welzijnswerk: ‘Toekomstgerichte reflectie over de leerplicht.’
  • Boeken:
   • ‘Beroepsprofiel opleider laaggeschoolde volwassenen : een verkenning.'
   • ‘Scholen en hun omgeving: een verkennend onderzoek naar het arbeidsmarktbeleid van scholen technisch en beroepssecundair onderwijs.’

Trefwoorden (zie trefwoordenlijst)
Integratie
Leerbehoeften
Adaptatie
Psychosociale ontwikkeling
Implicaties
Internaliseren

2. Internet

1) Broekaert Eric
Op deze website vind je een overzicht van alle werken die hij alleen of samen met andere auteurs geschreven heeft. Je kan telkens een werk aanklikken en zo kom je op een webpagina waarop je wat meer informatie krijgt over dit werk.
SCIENTIFIC COMMONS. Eric Broekaert. http://en.scientificcommons.org/eric_broekaert.

Via deze website vind je alle referenties van werken van Eric Broekaert.
UNIVERSITEITS BIBLIOTHEEK GENT. http://search.ugent.be/meercat/x/all?q=Broekaert+Eric, 2009.

Hier vind je het boek: ‘Orthopedagogiek en maatschappij’ dat door Eric Broekaert geschreven is samen met Frank De Fever, Piet Schoorl, Geert van Hove en Ben Wuyts.
GOOGLE BOEKEN. Orthopedagogiek en maatschappij: vragen en visies. http://books.google.be/books?id=9AfYlx-81bMC&pg=PA95&lpg=PA95&dq=werken+van+Broekaert+Eric&source=bl&ots=yyaEL9HkgT&sig=ShBUwNOMRB93Hevye3ZuTPIR_As&hl=nl&ei=N_EcS9bTGsXy-QbErczaDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CBcQ6AEwBg#v=onepage&q=&f=false;
QbErczaDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CBcQ6AEwBg#v=onepage&q=&f=false;

2)De Fever Frank
Net als bij Eric Broekaert vind je op deze site al de referenties van zijn werken terug.
UNIVERSITEITS BIBLIOTHEEK GENT. http://search.ugent.be/meercat/x/all?q=%22De+Fever%2C+Frank%22, 2009.

Via deze website vond ik informatie en uitleg over zijn boek: ‘Geef depressie geen kans’
LANNOO. http://www.lannoo.be/content/lannoo/wbnl/listview/1/index.jsp?titelcode=12413&fondsid=6.

Het volledige boek: ‘Wervelwind-kinderen: niet ADHD, wel bipolair’ dat Frank De Fever in 2005 heeft geschreven vond ik terug op dit websiteadres.
GOOGLE BOEKEN. Wervelwind kinderen: niet ADHD, wel bipolair. http://books.google.be/books?id=UF8OYvrLkHMC&pg=PT202&lpg=PT202&dq=Kinderen+met+een+depressie+:+handboek+voor+opvoeding+en+onderwijs+/+Frank+De+Fever.&source=bl&ots=YsI8s3KcaI&sig=qVbSjMiGSuQAQgqp1pF0GgTETlo&hl=nl&ei=9_UcS7THHdDZ-QbO_bjODw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CAsQ6AEwAQ#v=onepage&q=Kinderen%20met%20een%20depressie%20%3A%20handboek%20voor%20opvoeding%20en%20onderwijs%20%2F%20Frank%20De%20Fever.&f=false.

Hier vind je alle boeken van Frank De Fever die te koop zijn in deze winkel. Wanneer je hierop verder klikt vind je telkens wat informatie over zijn verschillende werken.
BRUNA. Fever, F. de boeken. http://www.bruna.nl/auteurs/f/fever-f-de-site, 2009.

Uitleg over het boek: ‘Handboek jeugdhulpverlening: een orthopedagogisch perspectief’ van Frank De Fever, Walter Hellinckx en Hans Grietens vind je terug op:
VAN DER GOUW A. Hersenstom: ADHD bij volwassenen. http://www10.antenna.nl/hersenstorm/Opvolit.html.

3) Ghesquière Pol
Wanneer je zijn naam intypt in Google kom je onmiddellijk terecht op zijn curriculum Vitae van de KU Leuven waar hij hoogleraar is. Via deze website kan je ook een uitgebreide bibliografie vinden van wat Pol Ghesquière allemaal geschreven heeft.
KATHOLIEK UNIVERSITEIT LEUVEN. Curriculum Vitae Pol Ghesquière. http://www.kuleuven.be/cv/u0004944.htm, 27 mei 2009.

Op de website van de universiteit bibliotheek Gent vind je ook een hele lijst met bibliografieën van Pol Ghesquière.
UNIVERSITEITS BIBLIOTHEEK GENT. http://search.ugent.be/meercat/x/all?q=Ghesquiere+Pol, 2009.

Net zoals bij de twee vorige puntjes vind je op de volgende website verwijzingen naar boeken die door Pol Ghesquière geschreven zijn.
POL GHESQUIERE. Pol Ghesquière. https://perswww.kuleuven.be/~u0004944/Ghesquiere.html, 27 februari 2008.

Op de website van de Acco uitgeverij vind je verschillende boeken van hem. Wanneer je op een boek klikt vind je meer gedetailleerde informatie.
ACCO UITGEVERIJ. Ghesquière Pol. http://www.acco.be/uitgeverij/nl/shop/contribution/18184526/ghesquiere+pol, 2009.

Het boek: ‘Jongeren met leer-of gedragsproblemen’ vind je volledig terug op volgende website:
GOOGLE BOEKEN. Jongeren met leer- of gedragsproblemen: naar een school met zorg. http://books.google.be/books?id=U_eInSymBP8C&dq=ghesqui%C3%A8re+Pol&printsec=frontcover&source=bl&ots=3hpRMtgxDb&sig=NSkgeaq2CYXQrcOb_nmTOLCFsYU&hl=nl&ei=9_0cS5i5IYLa-QbLnrzVDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CBkQ6AEwBw#v=onepage&q=&f=false.

Op deze website is meer informatie te vinden over het boek: ‘Als leren pijn doet’ dat hij samen met Walter Hellinckx heeft geschreven.
BOL. Als leren pijn doet. http://www.bol.com/nl/p/boeken/als-leren-pijn-doet-druk-4/1001004002719677/index.html#product_description, 2009.

Op deze website vind je uitgebreid informatie over verschillende boeken die hij geschreven heeft.
GO. Bij ons is elke leerling een VIP. http://www.g-o.be/sites/portaal_nieuw/Pages/Artikel.aspx?guid={A31F3D74-0D86-45A9-9188-280AF667A5BD}#afl11b.

4) Coppens Mia
Over Mia Coppens vind ik niet veel. Ik vind enkel dat ze samengewerkt heeft met Frank De Fever voor het boek: ‘Kinderen met een depressie’. Dit komt denk ik omdat ze geen enkel boek zelf geschreven heeft. Ze schrijft telkens met andere auteurs samen.

5) De Munter Agnes
De eerste website waar ik terecht kom als ik haar naam intyp in Google is net zoals bij Pol Ghesquière, haar Curriculum Vitae van de KU Leuven. Hier kan je ook op publicatie klikken en kom je zo terecht op een lijst van alles wat door haar geschreven is.
KATHOLIEK UNIVERSITEIT LEUVEN. Curriculum Vitae Agnes De Munter.
http://www.kuleuven.be/cv/u0019177.htm, 27 mei 2009.

Je vind ook heel wat verwijzingen naar haar werken op de website van de universiteit Gent.
UNIVERSITEITS BIBLIOTHEEK GENT. http://search.ugent.be/meercat/x/all?q=%22De+Munter%2C+Agnes%22.

Twee van haar werken vind je terug op de website van de uitgeverij Lannoo. Hierbij vind je dan ook wat meer informatie.
LANNOO. http://www.lannoo.be/content/lannoo/wbnl/listview/1/index.jsp?auteurcode=8584.

Het boek: ‘Gedrags-en emotionele problemen bij kinderen’ die ze samen met Walter Hellinckx, Eric Broekaert en Hans Grietens heeft geschreven kan je vinden via google books. Net zoals haar boek: ‘Pobleemstelling bij praktijkonderzoek’.
GOOGLE BOEKEN. Gedrags- en emotionele problemen bij kinderen. http://books.google.be/books?id=z03u5_WJ1PkC&dq=de+munter+agnes&printsec=frontcover&source=bl&ots=TThgFI8IqT&sig=G3-gOhD3rkIEWB2IqzC3vCB1_eI&hl=nl&ei=NwkdS-eUNoLh-Qa4_qXMDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=8&ved=0CBkQ6AEwBw#v=onepage&q=&f=true.

In het nieuwsblad verscheen op 16 april 2004 een artikel over het opvoedingsboek voor éénoudergezin dat ze samen schreef met Katrien Kuti en nog 2 andere auteurs.
EECKHOUT A. Alleenstaande ouders zorgen wel goed voor hun kinderen. Katrien Kuti schreef opvoedingsboek voor eenoudergezinnen, http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=G805BL4R, 16 april 2004.

6) Ruijssenaars A.J.J.M
Wanneer ik begon te zoeken naar deze man kwam ik onmiddellijk uit op de website van de rijksuniversiteit van Groningen. Via deze website vind je ook een lijst van allerlei werken die door hem geschreven zijn.
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN. Prof. Dr. A.J.J.M Ruijssenaars. http://www.rug.nl/staff/a.j.j.m.ruijssenaars/index, 30 mei 2009.

De boeken van hem kwam ik tegen op volgende website. Hier vind je ook meer informatie over de boeken.
BOL. A.J.J.M. Ruijssenaars. http://www.bol.com/nl/c/boeken/a-j-j-m-ruijssenaars/46083/index.html, 2009.

Zijn boek: ‘Rekenproblemen en dyscalculie: theorie, onderzoek, diagnostiek en behandeling’ en ‘leerproblemen en leerstoornissen: remidial teaching en behandeling’ zijn terug te vinden op Google Books.
GOOGLE BOEKEN. Rekenproblemen en dyscalculie: theorie, onderzoek, diagnostiek en behandeling. http://books.google.be/books?id=6itueiMKF-QC&pg=PT369&lpg=PT369&dq=RUIJSSENAARS+A.J.J.M&source=bl&ots=wa1cfhG71v&sig=fwksS8jra8k-srSuAIu7b6G8JiA&hl=nl&ei=0AwdS6qIHNPc-QbrkYHMDw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CA8Q6AEwAw#v=onepage&q=&f=false.

Net zoals bij de meeste andere auteurs, vind je voor Ruijssenaars ook een lijst terug van al zijn boeken die terug te vinden zijn in de universiteitsbibliotheek van Gent.
UNIVERSITEITS BIBLIOTHEEK GENT. http://search.ugent.be/meercat/x/all?q=Ruijssenaars%2C+A.+J.+J.+M.

Bij de Acco uitgeverij vind je ook een vermelding van zijn boeken met meer informatie.
ACCO UITGEVERIJ. A.J.J.M. Ruijssenaars. http://www.acco.be/uitgeverij/nl/shop/contribution/8008342/ruijssenaars+a.j.j.m, 2009.

7) Hellinckx Walter
Van Walter Hellinckx zijn weinig werken terug te vinden op het internet. Alleen zijn boek: ‘Als leren pijn doet…’ dat hij samen geschreven heeft met Pol Ghesquière komt bij verschillende websites van boekenwinkels voor.
http://www.nrcboeken.nl/schrijver/hellinckx-w en http://www.boox.nl/nl/als-leren-pijn-doet-w-hellinckx-9789033460678

8) Maes Bea
De eerste website waarop ik terecht kom bij het zoeken naar Bea Maes is die van de KU leuven. Daar vind je net als bij Ghesquière en De Munter een lijst van al haar werken.
KATHOLIEK UNIVERSITEIT LEUVEN. Curriculum Vitae Bea Maes.
http://www.kuleuven.be/cv/u0007087.htm, 27 mei 2009.

Op deze website is er informatie te vinden over haar boek: ‘Kinderen met problemen’, die ze samen schreef met Pol Ghesquière.
MARKT PLAZA. Kinderen met problemen. http://www.marktplaza.nl/Kinderen-met-problemen-Pol-Ghesquiere-en-Bea-Maes-6433119.php, 2009.

Op de website van Lannoo vind je meer informatie over het boek: ‘Kinderen met Down’ dat ze onder andere schreef met De Munter Agnes.
ACCO UITGEVERIJ. Bea Maes. http://www.lannoo.be/content/lannoo/wbnl/listview/1/index.jsp?auteurcode=8583, 2009.

9) Vandenberghe Roland

Vandenberghe Roland werkt ook aan de KU Leuven dus kwam ik hem via dit op het spoor. Daar vond ik ook een lijst met verwijzingen naar al zijn werken die hij geschreven heeft.
KATHOLIEK UNIVERSITEIT LEUVEN. Curriculum Vitae Roland Vandenberghe. http://www.kuleuven.be/cv/u0005282.htm, 27 mei 2009.

Ik vond ook een tijdschriftartikel waarin Roland Vandenberghe een tijdschriftartikel van hem toelicht.
LERAREN DIRECT. Balans tussen druk en ondersteuning. http://www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/BL303/VdBerghe.htm, 19 november 2003.

Hij schreef samen met Rudolf van den Berg het boek: ‘Succesvol leidinggeven aan onderwijsinnovaties’. Op deze website vind je informatie over dit boek.
MANAGMENT BOEK. Succesvol leidinggeven aan onderwijsinnovaties. http://www.managementboek.nl/boek/9789014061832/succesvol_leidinggeven_aan_onderwijsinnovaties_rudolf_van_den_berg.

Roland Vandenberghe schreef ook het boek: ‘orde in vooruitgang’ samen met andere auteurs. Op de website van de Universitaire Pers Leuven, vind je interessante informatie over dit boek.
UNIVERSITEIT PERS LEUVEN. Orde in vooruitgang. http://upers.kuleuven.be/nl/titel/9789061869788.

Ik vond ook een website waar het boek:’Professionele leergemeenschappen: een nieuwe kijk op permanente onderwijsvernieuwing en ontwikkeling van de leerkrachten’ meer in detail werd toegelicht.
http://www.hbo-kennisbank.nl/nl/page/hbosearch.results/?dc_creator=Vandenberghe%2C+Roland&offset=0

10) Smeyers Paul
Na een beetje zoeken kwam ik tot het inzicht dat Paul Smeyers werkzaam is in de KU Leuven. Daar vind je dan een lijst van al zijn werken.
KATHOLIEK UNIVERSITEIT LEUVEN. Curriculum Vitae Paul Smeyers. http://www.kuleuven.be/cv/u0012449.htm, 27 mei 2009.

Via deze website vond ik dat Paul Smeyers een aantal hoofdstukken heeft geschreven uit het boek: ‘Grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek: modern en postmodern’.
GOOGLE BOEKEN. Grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek: modern en postmodern. http://books.google.be/books?id=E3mI9BG_Yp0C&pg=PA130&lpg=PA130&dq=werken+van+paul+smeyers&source=bl&ots=_8_JGom-NV&sig=zvrHWC0IPlzLEWvgFHMJmn6FX_I&hl=nl&ei=t1QfS8-AHM_54AaUiszdCg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CA0Q6AEwAA#v=onepage&q=werken%20van%20paul%20smeyers&f=false.

Daarnaast vond ik ook dat hij het boek ‘Opvoeding en onderwijs leren zien:Een inleiding in interpretatief onderzoek’ Heeft geschreven. Informatie over dit boek is te vinden op volgende website.
BOOM ONDERWIJS. Opvoeding en onderwijs leren zien. Een inleiding in interpretatief onderzoek, http://www.boomonderwijs.nl/uitgave/88/Opvoeding_en_onderwijs_leren_zien, 2009.

11) Van de Velde V.
12) Van Brusselen B.
13) Douterlungne M.
Van deze drie auteurs vond ik niet veel werken. Ik vond wel op debwebsite van de HIVA een verwijzing naar het boek dat deze drie auteurs hebben geschreven. Daarnaast is er ook wat informatie te vinden over dit boek.
KATHOLIEK UNIVERSITEIT LEUVEN. Gezin en school. http://www.hiva.be/nl/publicaties/publicatie_detail.php?id=430, 19 november 2009.

3. Kranten

BELGA. Alle scholen moeten werken aan buitengewoon onderwijs. In: Het nieuwsblad, 7 mei 2006.

Buitengewoon onderwijs zal niet leeglopen. In: Gazet van Antwerpen, 29 januari 2009.

LESAFFER P. Te veel leerlingen onterecht in buitengewoon onderwijs. In: Het Nieuwsblad, 18 november 2006.

LESAFFER P. Waar is leerling het best gediend? In: De Standaard, 3 september 2005.

LESAFFER P. School mag leerling niet zomaar doorverwijzen. In: De Standaard, 24 september 2005.

4. Tijdschriften

Perspectieven: dit is een trimestrieel tijdschrift van het Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs. Perspectieven wil haar lezers informatie, kritische teksten en inspiratie aanbieden in verband met onderwijs en opvoeding van kinderen en jongeren met specifieke noden. Dit tijdschrift richt zich vooral naar leerkrachten, paramedici, pedagogen, hulpopvoedend personeel en directies die deze opdracht ter harte nemen.

DE VOS L. Het buitengewoon onderwijs en de toekomst van de leerlingen. In: Perspectieven, jrg. 66, nr. 1, 2004.

BOLLAERT R. ADHD: wanneer is druk te druk? In: Perspectieven, jrg. 64, nr. 3, 2003.

5. Eindwerken

CORNILLIE K. & MASSCHELEIN I. Aanpak van een sterk gedifferentieerde BVL-klas, type 4, opleidingsvorm 4. Katho-PHO, Tielt, 2002.

DEMAEGDT S. De overstap naar het buitengewoon onderwijs bij kinderen met ASS: een literatuurstudie en gevalsstudies i.v.m een mogelijke overstap naar het BuO. Katho-Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2009.

DERUYTTER S. “Als ik in de spiegel kijk, zie ik …”: zelfbeeld bij jongeren met een fysieke handicap. Katho-Ipsoc, Kortrijk, 2003.

MADDENS S. Het emotioneel welbevinden van kinderen met leerstoornissen: exploratief onderzoek naar angst en depressiviteit als uiting van een lage zelfwaardering bij kinderen met leerstoornissen. Katho-Ipsoc, Kortrijk, 2001.

MAES E. Sociale leerklas, onderwijs of leefgroep? Onderwijs aan kinderen met een meervoudige handicap is van multidisciplinaire aard. Katho-Ipsoc, Kortrijk, 2003.

SAMYN M. Mijn kind verlaat het buitengewoon onderwijs? Da’s wijs, maar wat erna?: een handleiding voor vragen van ouders en schoolverlaters. Katho-Ipsoc, Kortrijk, 2006.

6. Monografieën

DE METS J. Leer-kracht, veer-kracht: een reflectieboek: stapstenen voor het begeleiden van jongeren met gedragsproblemen. VLOR, Brussel, 2006.

DOLLEVOET T., VAN DEN TOP H. & VAN STRALEN G. Op eigen kracht…? Afhankelijkheid en speciale onderwijszorg. Garant, Leuven, 2001.

JOOS K. & VANDE PUTTE I. 101 vragen van ouders van een kind met een handicap: kinderen met een handicap hebben bijzondere ouders nodig. Gezin en Handicap, Antwerpen, 2006.

RUIJSSENAARS A.J.M.M. & VAN DER AALSVOORT G.M. Jonge risicokinderen bij de start van het onderwijs: een succesvolle aanpak door integratie? Acco, Leuven, 2002.

SABIN E. Weet jij wat het is om anders te zijn?: Leer alles over kinderen met een aandoening, handicap of leerstoornis. Pica, Huizen, 2007.

Samenvattende bibliografie

 • BELGA. Alle scholen moeten werken aan buitengewoon onderwijs. In: Het nieuwsblad, 7 mei 2006.
 • BOLLAERT R. ADHD: wanneer is druk te druk? In: Perspectieven, jrg. 64, nr. 3, 2003.
 • BROECKAERT E. & BOGAERT J. Handboek orthopedagogiek. Garant, Leuven, 1996.
 • Buitengewoon onderwijs zal niet leeglopen. In: Gazet van Antwerpen, 29 januari 2009.
 • CORNILLIE K. & MASSCHELEIN I. Aanpak van een sterk gedifferentieerde BVL-klas, type 4, opleidingsvorm 4. Katho-PHO, Tielt, 2002.
 • DE FEVER F., GHESQUIERE P. & COPPENS M. Het buitengewoon onderwijs van het type 8. Een onderzoek naar de kwaliteit van het functioneren, Faculteit voor Psychologie en Opvoedkunde, Afdeling Orthopedagogiek, Vrije Universiteit Brussel, 1996.
 • DE METS J. Leer-kracht, veer-kracht: een reflectieboek: stapstenen voor het begeleiden van jongeren met gedragsproblemen. VLOR, Brussel, 2006.
 • DE VOS L. Het buitengewoon onderwijs en de toekomst van de leerlingen. In: Perspectieven, jrg. 66, nr. 1, 2004.
 • DEMAEGDT S. De overstap naar het buitengewoon onderwijs bij kinderen met ASS: een literatuurstudie en gevalsstudies i.v.m een mogelijke overstap naar het BuO. Katho-Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2009.
 • DERUYTTER S. “Als ik in de spiegel kijk, zie ik …”: zelfbeeld bij jongeren met een fysieke handicap. Katho-Ipsoc, Kortrijk, 2003.
 • DOLLEVOET T., VAN DEN TOP H. & VAN STRALEN G. Op eigen kracht…? Afhankelijkheid en speciale onderwijszorg. Garant, Leuven, 2001.
 • GHESQUIERE P. & DE MUNTER A., Leerstoornissen, gedragsproblemen en sociaal-emotioneel welbevinden bij kinderen in het regulier en speciaal lager onderwijs. In J.D. Bosch (Ea.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 3, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 1998, p. 170-186.
 • GHESQUIERE P. & RUIJSSENAARS A.J.J.M., Kinderen met leerstoornissen. In P. Ghesquière (Ea.), Kinderen met problemen. Over de opvoeding en de behandeling van en het onderwijs aan kinderen met een fysieke, sensoriële of mentale handicap, gedragsproblemen of een leerstoornis, Garant, Leuven, 1996.
 • HELLINCKX W. Kinderen met gedragsproblemen. In: GHESQUIRE P. (Ea.). Kinderen met problemen. Over de opvoeding en de behandeling van en het onderwijs aan kinderen met een fysieke, sensoriële of mental handicap, gedragsproblemen of een leerstoornis, Garant, Leuven, 1996.
 • JOOS K. & VANDE PUTTE I. 101 vragen van ouders van een kind met een handicap: kinderen met een handicap hebben bijzondere ouders nodig. Gezin en Handicap, Antwerpen, 2006.
 • LESAFFER P. School mag leerling niet zomaar doorverwijzen. In: De Standaard, 24 september 2005.
 • LESAFFER P. Te veel leerlingen onterecht in buitengewoon onderwijs. In: Het Nieuwsblad, 18 november 2006.
 • LESAFFER P. Waar is leerling het best gediend? In: De Standaard, 3 september 2005.
 • MADDENS S. Het emotioneel welbevinden van kinderen met leerstoornissen: exploratief onderzoek naar angst en depressiviteit als uiting van een lage zelfwaardering bij kinderen met leerstoornissen. Katho-Ipsoc, Kortrijk, 2001.
 • MAES B. Personen met een mentale handicap. In: GHESQUIERE P. (Ea.). Kinderen met problemen. Over opvoeding en de behandeling van en het onderwijs aan kinderen met een fysieke, sensoriële of mentale handicap, gedragsproblemen of een leerstoornis, Garant, Leuven, 1996.
 • MAES B., Orthopedagogiek van de personen met een mentale en fysieke handicap. (niet gepubliceerde cursustekst), Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Afdeling Orthopedagogiek, Leuven, 1998.
 • MAES E. Sociale leerklas, onderwijs of leefgroep? Onderwijs aan kinderen met een meervoudige handicap is van multidisciplinaire aard. Katho-Ipsoc, Kortrijk, 2003.
 • RUIJSSENAARS A.J.M.M. & VAN DER AALSVOORT G.M. Jonge risicokinderen bij de start van het onderwijs: een succesvolle aanpak door integratie? Acco, Leuven, 2002.
 • SABIN E. Weet jij wat het is om anders te zijn?: Leer alles over kinderen met een aandoening, handicap of leerstoornis. Pica, Huizen, 2007.
 • SAMYN M. Mijn kind verlaat het buitengewoon onderwijs? Da’s wijs, maar wat erna?: een handleiding voor vragen van ouders en schoolverlaters. Katho-Ipsoc, Kortrijk, 2006.
 • VAN DE VELDE V., VAN BRUSSELEN B. & DOUTERLUNGNE M. Gezin en school. Een onderzoek over het gezin als indicator voor de schoolloopbaan in het secundair onderwijs, HIVA, KU Leuven, 1996.
 • VANDENBERGHE R. & SMEYERS P. Evaluatie van het onderwijs voorrangsgebiedenbeleid Limburg. Doelmatigheidsonderzoek: literatuur, opzet en resultaten, Tussentijds rapport, Centrum voor onderwijsbeleid en –vernieuwing, KU Leuven, Leuven, 1997.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License