Uitwerking 5

Publicaties:

Publicatie 1

BOER, M. DE Anders kijken naar chronisch zieken en de samenleving. NCCZ/WOCZ/STG, Zeist, 1992.

- Niet aanwezig in de bibliotheek
- Geen andere werken aanwezig in de bibliotheek

Publicatie 2

FRANSSEN, J. Toegangkelijkheid maatschappelijke dienstverlening en geestelijke gezondheidszorg Utrecht. Gehandicaptenraad, Utrecht, 1996.

- Niet aanwezig in de bibliotheek
- Geen andere werken aanwezig in de bibliotheek

Publicatie 3

GEHANDICAPTENRAAD Open deuren. Beleidsnota over het onderwijs aan mensen met een handicap. Gehandicaptenraad, Utrecht, 1990.

- Niet aanwezig in de bibliotheek
- Geen andere werken aanwezig in de bibliotheek

Publicatie 4

KOOREMAN, A. & DE BOER R.J. Visueel gehandicapt: Een verkennend onderzoek naar de positie van visueel gehandicapten ten aanzien van reïntegratie naar arbeid. Gemeenschappelijke Medische dienst, Amsterdam, 1987

- Niet aanwezig in de bibliotheek
- Andere werken:

  • BREED, A. & KOOREMAN, A. Trends: psychologie in arbeid en loopbaan. Swets & Zeitlinger, 1996.

Publicatie 5

HAAR, J.A.A. TER Omgang en omgeving: beeldvorming, bejegening en sociale omgeving. Betrokkenen aan het woord over beeldvorming en bejegening van mensen met een verstandelijke handicap. Federatie van ouderverenigingen, Utrecht, 1994.

- Niet aanwezig in de bibliotheek
- Andere werken

  • HAAR, J.A.A. TER Beelden en beeldvorming: mensen met een verstandelijke handicap in fotografie, film en reclame. Utrecht, 1998.

Publicatie 6

KLINKENBERG, J.& VAN DER WERFF V. Beeldvorming omtrent lichamelijke gehandicapten in de Nederlandse media. Een onderzoek naar de berichtgeving in de Nederlandse media. Een onderzoek naar de berichtgeving in de Nederlandse kranten rond de wereldspelen 1990 te Assen. Nijmegen, 1991.

- Niet aanwezig in de bibliotheek
- Geen andere werken aanwezig in de bibliotheek

Internet:

BOER, M. de

FRANSSEN, J.

GEHANDICAPTENRAAD

KOOREMAN, A. & R.J. DE BOER

KOOREMAN, A.

DE BOER, R.J.

HAAR, J.A.A.

  • Op het internet heb ik geen andere boeken meer gevonden die geschreven zijn door HAAR, J.A.A. TER.

KLINKENBERG, J.& V. VAN DER WERFF

KLINKENBERG, J.

VAN DER WERFF, V.

  • Op het internet heb ik geen andere boeken meer gevonden die geschreven zijn door VAN DER WERFF, V.

Kranten:

BELGA/LPD Aantal leerlingen in buitegewoon lager onderwijs sterk gestegen. In: Het Laatste Nieuws, 16 oktober 2009.

BELGA/LPD In Vlaanderen zijn er 25.000 kinderen met een handicapt. In: Het Laatste Nieuws, 5 december 2008.

BELGA/SVM Festivals niet ontoegankelijke maken maken voor gehandicapten. In: Het Laatste Nieuws, 8 oktober 2009.

BELGA/GB Wachtlijst voor gehandicapten niet voor iedereen dringend. In: Het Laatste Nieuws, 8 mei 2009.

BELGA/VSW 686 extra opvangplaatsen voor gehandicapten. In : Het Laatste Nieuws, 2 juli 2008.

Tijdschriften:

Handiscoop is het maandblad van KVG. Handiscoop wil mensen met een handicap en hun omgeving boeien. Het maandblad heeft aandacht voor alle mensen met een handicap, of die handicap nu fysiek, verstandelijk, psychisch, visueel of auditief is.

Artikel 1:

VANBAEL, L. Wikken en wegen. In: Handiscoop, maart 2008.

Artikel 2:

VANDEKINDEREN, C. & ROOTHANS, R. Eerste momenten. In: Handiscoop, maart 2008.

Eindwerken:

Eindwerk 1:

SNAUWAERT, N. Welk beeld hebben jongeren tussen 16 en 19 jaar van de mens met een visuele handicap? Een explorerend onderzoek. Ipsoc-Katho, ongepubliceerd eindwerk, 1991.

Eindwerk 2:

DE VOS, J. Als ouders moeten kiezen…; opvang en begeleiding van mentaal gehandicapte kinderen met het oog op een verdere integratie in de samenleving . Ipsoc-Katho, ongepubliceerd eindwerk, 1991.

Monografieën:

Boek 1:

HAESAERT, L. Over de drempel: toegankelijke communicatie en informatie voor doelgroepen met een handicap. Vanden Broele, Brugge, 2006.

Boek 2:

WUYTS, B. & ANDRIES, G. In beeld: personen met een handicap: dialoog over mogelijkheden en hindernissen. Sig., Destelbergen, 2008.

Boek 3:

BRENNINKMEIJER, J.H. Basisboek handicap en samenleving. Tijdstroom, Utrecht, 1997.

Boek 4:

VAN GILS, M. Sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke beperking. Garant, Antwerpen, 2008.

Boek 5:

ZEEVALKING, M. Autisme: hoe te verstaan, hoe te begeleiden? Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2000.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License