Uitwerking 6

Publicaties

Publicatie 1:

BAKKER, P., ' Hoge drempels voor gehandicapte mensen bij bibliotheek en buurthuisbezoek? Onderzoek in Amsterdam'. In: Recreatie 5, 27, pp. 4-9, 1989.

1. Niet aanwezig in de schoolbibliotheek van Katho, Kortrijk en andere
2. Andere publicaties die ik gevonden heb:

  • BAKKER, P., Tien valkuilen om omheen te lopen: een hoogbegaafd kind opvoeden. In: Talent : over hoogbegaafde kinderen., pp. 6-8, 2007.

Publicatie 2:

BERGSMA, E.N., Bemiddeling van herbeoordeelden. Commissie van Toezicht Sociale Verzekeringen, Zoetermeer 1996.

1. Niet aanwezig in de schoolbibliotheek van Katho, Kortrijk en andere.
2. Geen andere publicaties gevonden.

Publicatie 3:

TIMMERMANS, J.M., Rapportage Gehandicapten. Sociaal Cultureel Planbureau, Zoetermeer 1994.

1. Niet aanwezig in de schoolbibliotheek van Katho, Kortrijk en andere.
2. Geen andere publicaties gevonden.

Publicatie 4:

AGT, H.M.E. van, STRONKS K. & MACKENBACK J.P., De financiële situatie van chronisch zieken. Interim-rapport. Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus Universiteit, Rotterdam 1994.

1. Niet aanwezig in de schoolbibliotheek van Katho, Kortrijk
2. Andere publicaties die ik gevonden heb:
Geschreven door K. STRONKS:

  • STRONKS, K., Maatschappelijk werk in een diverse samenleving In: Maatwerk: vakblad voor maatschappelijk werk nr: 4, pp 18-20, 2007.

Publicatie 5:

CUELENAERE, B. & I.G. VUYK, Minder inkomen en meer kosten: De finaciële situatie van Rotterdamse arbeidsongeschikten en gehandicapten, Deel II. Wetenschapswinkel, Erasmus Universiteit, Rotterdam 1992.

1. Niet aanwezig in de schoolbibliotheek van Katho, Kortrijk
2. Andere publicaties die ik gevonden heb:
Geschreven door B. CUELENAERE:

  • CUELENAERE, B; JETTEN, B. & VAN KOOTEN, G., Verschillen in ziekteverzuim tussen mannen en vrouwen? Verklaringen onderzocht In: Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken. Jrg 12, nr. 1, pp 43-55, 1996.

Publicatie 6:

DOORNBOS, K. & L.M. STEVENS, De groei van het speciaal onderwijs, Deel II. Wetenschapswinkel, Erasmus Universiteit, Rotterdam 1992.

1. Niet aanwezig in de schoolbibliotheek van Katho, Kortrijk
2. Andere publicaties die ik gevonden heb:
Geschreven door K. DOORNBOS:

  • DOORNBOS, K., Naar een rechtvaardig onderwijs: over ongelijkheid van kansen. Baarn, Ambo,1982.
  • Stevens, L.M., De orthopedagogiek van de leerstoornissen. p. 70-76.

Internet

BERGSMA, E.N.

Het was niet eenvoudig om nog andere werken te vinden van Esther N. Bergsma. Ik vond nog één werk van haar terug tussen een bibliografie lijst.
www.kooskoopal.nl/documenten/ALBERTc4.doc
Bergsma, E.N. en Mullenders, P., 1998, Bemiddeling in perspec¬tief; De uitvoering van de arbeidsbemiddeling van gedeeltelijk arbeidsgeschikten in de periode 1995-1997, Zoeter¬meer.

TIMMERMANS, J.M

www.kooskoopal.nl/documenten/ALBERTc4.doc
http://www.scp.nl/content.jsp?objectid=default:19133
Op deze laatste site zijn tientallen boeken/werken terug te vinden van Timmermans J.M.
Timmermans, J. (red) m.m.v. de Beer, P., van Dugteren, F., Heide, F., Her¬weij¬er, L., Knulst, W., Merens, A., Pommer, E., Ruitenberg, L., Schoema¬kers, Salnikoja, I. en de Wit, H., 1997, Rapportage ouderen 1996, Den Haag, VUGA.
Timmersmans, J., Rapportage ouderen, 1999, Den Haag, S.C.P.
Timmermans, J.M. m.m.v. Schoemakers-Salnikoja, I.K. Merens, J.G.F. en de Wit, J.S.J., 1996, Rapportage Gehandicapten, Rijswijk, Sociaal en Cultureel Planbu¬reau, 1994.
Timmermans, J., 1996, Rapportage gehandicapten 1995. Rijswijk : Sociaal & Cultureel Planbureau, 1996.

AGT, H.M.E.

Ik vond geen andere werken op internet geschreven door Agt H.M.E.

DOORNBOS, K.

Ik heb gezocht naar fragmenten uit de boeken geschreven door Doornbos K. maar kon deze niet vinden. Ik kon enkel een boek terugvinden in een literatuurlijkst.
http://home.scarlet.be/~p4u01209/literatuurlijst.html
Doornbos, K. & van der Wolf, J.C., Stress en de school. School- en leermoeilijkheden in stress-theoretisch perspectief. Nijkerk, Intro, 1994.

Kranten

KRIS VANHEE, Confrontatie tussen leerlingen en leerkrachten in het buitengewoon onderwijs, In: Het Laatste Nieuws, 6 juni 2009.
MPH, ICT voor kinderen met beperking, In: Het Laatste Nieuws, 20 februari 2007.
JDV, Integratiedag kinderen met handicap, In:Het Laatste Nieuws, 23 oktober 2009.
MARC POELMAN, 3 december is Internationale dag van mensen met een handicap, In: Het Laatste Nieuws, 3 december 2009.
PLI, Jaren vechten voor erkenning, In: Het Laatste Nieuws, 1 december 2009.

Tijdschriften

Tijdschrift voor Orthopedagogiek

HOEKMAN, J., Met een kanon schieten op een mug. Commentaar op Nakken & Van der Meulen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40, pp. 552-553, 2001.
HAARTMANS, J., Gedragsobservatiesystemen en sociaal-emotionele leerlingvolgsystemen II. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 2003.

Eindwerken

Eindwerk 1:
VAN STEENBRUGGE K., Integratie van autistische leerlingen bij leerlingen met een motorische handicap in het BuSO, Katho-PHO, Tielt, 2002.

Eindwerk 2:
VANDEBUERIE A., Licht mentale handicap en onderwijs, Katho-PHO, Tielt, 2002.

Eindwerk 3:
DE MEYER I., Een eiland van rust: personen met een verstandelijke beperking en autisme in crisis: van begrijpen tot begeleiden, Katho-Ipsoc, Kortrijk, 2008.

Eindwerk 4:
MARREEL M., Mijn toekomst: het belang van begrijpbare communicatie bij jongeren met een mentale beperking, Katho-Ipsoc, Kortrijk, 2007.

Eindwerk 5:
CAPELLE F., Ik kan dit zelf wel… Zelfredzaamheid bij personen met een verstandelijke handicap, Katho-Ipsoc, Kortrijk, 2005.

Monografieën

Boek 1:
BRENNINKMEIJER J.H., Basisboek handicap en samenleving, Utrecht, De Tijdstroom, 1997.

Boek 2:
Handinfo, Handige informatie voor personen met een handicap, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, 2006.

Boek 3:
VOND J., HOSMAR A., Emotionele ontwikkeling bij mensen met een beperking: een denk- en handelingskader voor de praktijk, Acco, Leuven, 2009.

Boek 4:
NIJGH L., BOGERD A., Basisboek ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking, Soest: Nelissen, 2009.

Boek 5:
VAN HOOF C., VAN DIJEN J., Hun goed recht : passend onderwijs voor leerlingen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, Garant, Antwerpen, 2009.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License