Uitwerking 7

Publicaties

Publicatie 1:

BUCHANAN, A. Choosing who will be disabled: Genetic intervention and the morality of inlcusion. In: Social Philosophy & Policy, 1996.

1: Niet in de schoolbibliotheek aanwezig.
2: Geen andere publicaties gevonden.

Publicatie 2:

NOZICK, R. Anarchy,state and utopia. Basic Bokos, New York , 1975

1:Niet in de schoolbibliotheek aanwezig.
2:Geen andere publicaties gevonden.

Publicatie 3:

PESSERS, D., In://de volkskrant //, 20 augustus en 3 september 1996

1:Niet in de schoolbibliotheek aanwezig.
2:Geen andere publicaties gevonden.

Publicatie 4:

WENDELL, S. Toward a femenist theory of disablity. In: Hypatia 4 (1989), 2.

1:Niet in de schoolbibliotheek aanwezig.
2:Geen andere publicaties gevonden;

Publicatie 5:

VERKERK, M.A. Ruimte voor het onvolmaakte. In: P. van Tongeren (red.), Het lot in eigen hand? Goio en Sticht, Baarn 1994, pp. 288-299

1:Niet in de schoolbibliotheek aanwezig.
2:Andere werken die ik gevonden heb van M.A. Verkerk:

  • VERKERK, M.A. Solidariteit met chronsich zieken? Een zorgethisch antwoord,C.III.2.VER.1/6
  • VERKERK, M.A. & HARTOUNGH, RUDOLF. Ethiek en palliatieve zorg, Assen : Van Gorcum, 2003.

Publicatie 6:

YOUNG, I.M. Justice and the politics of difference. Princeton University Press, Princeton, 1990.

1:Niet in de schoolbibliotheek aanwezig.
2:Geen andere publicaties gevonden.

Internet

BUCHANAN, A.

Over A. Buchanan vond ik niet veel informatie terug op het internet. Ik vond telkens één en dezelfde referentie over haar terug.

NOZICK, R.

Ik vond heel wat informatie en publicaties terug van R. Nozick op het net.
Persoonlijke informatie vond ik terug op wikipedia, daar werd vooral toelichting gegeven over de filosofische gedachtenlijn van Robert Nozick.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Robert_Nozick

Op deze link zijn tal van publicaties terug te vinden die hij schreef.

http://www.amazon.co.uk/Books/s?ie=UTF8&rh=n%3A266239%2Cp_27%3AR%20Nozick&field-author=R%20Nozick&page=1

Ik vond ook een digitale versie van het boek The nature of rationality van R. Nozick terug.

http://www.scribd.com/doc/21243524/Nozick-R-the-Nature-of-Rationality

Pesser, D.

Ook over Dorien Pessers kon ik terug heel wat informatie terugvinden. Naast de persoonlijke informatie, vond ik enkele terugblikken op scherpe uitspraken
die Pessers in de loop van haar carrière maakte.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dorien_Pessers

Op het internet vond ik ook een 4-tal publicaties terug die geschreven werden door Pessers D.

http://www.beslist.be/boeken/c/auteur~162419~~auteur_index~138941

Wendell, S.

Over Stanley Wendell vond enkel persoonlijke informatie. Verdere publicaties waren van hem op het internet niet terug te vinden.
Hier de link waarop ik persoonlijke informatie vond van Wendell.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wendell_Meredith_Stanley

Verkerk, M.A.

Marian Verkerk is een heel actief persoon. Ik vond een link waar het beroep van Verkerk toegelicht word. Op deze link vind je ook tal van organisaties en groepen waar Marian Verkerk lid van is of was.

http://www.rug.nl/staff/m.a.verkerk/index

Ik vond ook een link naar een psychiatrisch tijdschrift waar Verkerk reeds een artikel inschreef.
Op deze link kan je het artikel terugvinden.

http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/zoeken/artikel.php?autid=8&pgr=0

Verder publicaties van haar, vond ik ook al terug in de schoolbibliotheek.

Young, I.M.

Op het internet vond ik geen persoonlijke informatie en geen verder werken,publicaties van Young, I.M.

Kranten

JAN DESLOOVER, Subsidiestop voor toegankelijke festivals. In: de Standaard, 30 december 2009
INGRID CASTELEIN, Mensen met een beperking leren surfen. In: de Standaard, 14 november 2009
NEEL VERMEIREN, Theater, maar dan gewoon anders. In: de Standaard, 7 november 2009
RONNY DIERENDONKC, Uitsluiting doet pijn, In: de Standaard. 27 november 2009
PAUL KEYENBERG, Een handicap is geen reden om stil te zitten. In: de Standaard, 25 november 2009

Tijdschriften

Vlaams tijdschrijft voor orthopedagogiek:

Artikel 1:
CALLEBAUT, G. Over media, handicap en beeldvorming. In: Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, jg. 27 , nr. 2, 2008.

Artikel 2:
ROOSE, R. Wat is er zo bijzonder aan bijzonder jeugdzorg. In: Vlaams tijdschrift voor orthopedagogiek, jg 27, nr. 4, 2008.

Eindwerken

Eindwerk 1:
LEMAHIEU, R. De ’missing links’ op het spoor… Dementie bij personen met verstandelijke beperkingen. Katho-Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2005

Eindwerk 2:
LARIDON, A. // Ik kan dat zelf !: stimuleren van het probleemoplossend vermogen bij volwassenen met verstandelijke beperkingen //. Katho-Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 2004

Eindwerk 3:
VAN ASTEN, S. //De sociale fit-o-meter: een evaluatie van interpersoonlijke vaardigheden bij volwassenen met verstandelijke beperkingen //. Katho-Ipsoc, ongepubliceerd eindwerk, Kortrijk, 1999

Monografieën

Boek 1:

DEGRIECK, S. En dan…En dan…? Tijd verhelderen voor mensen met autisme . LannooCampus, Leuven, 2007.

Boek 2:

Blokhuis, A. & van Kooten, N. Je luistert wel, maar je hoort me niet: over communicatie met mensen met een verstandelijke beperking . Agiel, Utrecht, 2006

Boek 3:
VAN BALKOM, H. Communicatie op eigen wijze : theorie en praktijk in de zorg, het onderwijs en de ondersteuning voor mensen met een auditief-communicatieve en verstandelijke beperking. Acco, Leuven, 2009.

Boek 4:
Boek 5:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License