Uitwerking 8

1. Zijn de publicaties binnen handbereik?

1.1. Publicatie 1

EILANDER H., VAN BELLE-KUSSE P., VRANCKEN P.// Ze zeggen dat ik zo veranderd ben; omgaan met de gevolgen van hersenletsel//. Lemma BV, Utrecht, 2002.

1. Deze publicatie is aanwezig in de bibliotheek van Katho Kortrijk.

2. Ik heb andere publicaties van de auteur Eilander H. gevonden:
-Hersenletsel: gevolgen voor de getroffene en de omgeving
-Leeftijd en herstel na hersenletsel (artikel)

3. Ik heb geen andere werken van de auteur Van Belle-Kusse P. gevonden.

4. Ik heb andere publicaties van de auteur Vrancken gevonden:
-Kijk op de zorg
-Kinderen met niet-aangeboren hersenletsel : informatie voor ouders en gezinsleden

1.2. Publicatie 2

HERMANS D., VAN DE PUTTE J., // Cognitieve gedragstherapie bij depressie.// Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2004.

1. Deze publicatie is niet aanwezig in de bibliotheek van Katho Kortrijk.

2. Ik heb andere publicaties gevonden van de auteur Hermans D.
-De behandeling van wanen en hallucinaties: gedragsanalytische en cognitieve benaderingen (artikel)
-Beschouwingen rond palliatieve zorg in het terminale stadium van demente personen (artikel)
-Dossier gastro-enterologie (Artikel)
-Exposure en extinctie: nieuwe leertheoretische inzichten aangaande blootstellingsbehandelingen (artikel)
-Het gebruik van performantietaken in de klinische psychodiagnostiek
-Informatie over gedragstherapie op het internet (artikel)
-Inleiding tot de gedragstherapie

3. Ik heb andere publicaties gevonden van de auteur Van De Putte J:
-Copie aux Etats de la Flandre dans leur assemblée générale
-Hospitalisme bij borderline patiënten : beïvloeding via oplossingsgerichte therapie
-Inkoop in de gezondheidszorg; trends binnen de gezondheidszorg, de inkoop en de toeleveranciers

1.3. Publicatie 3

PRIGATANO G.P., Principles of neuropsychological rehabilitation. Oxford University Press, New York, 1999.

1. Deze publicatie is niet aanwezig in de bibliotheek van Katho Kortrijk.
Ik heb deze publicatie gevonden in KULeuven Campusbibl. Arenberg.

2. Ik heb andere publicaties gevonden van deze auteur:
-Neuropsychological rehabilitation after brain injury
-Wechsler memory scale : a selective review of the literature

1.4. Publicatie 4

SMITH L.M., GODFREY H.P.D., Family support programs and rehabilitation. A cognitive-behavioral approach to brain injury. Plenum Press, New York, 1995.

1. Deze publicatie is niet aanwezig in de bibiliotheek van Katho Kortrijk.
Ik heb deze publicatie gevonden in LESSIUS Psychologie-Logopedie.

2. Ik heb andere publicaties van de auteur Smith L.M. gevonden.
- Cluny in the eleventh and twelfth centuries
- The early history of the monastery of Cluny

3. Ik heb geen andere publicaties gevonden van de auteur Godfrey H.P.D.

1.5. Publicatie 5

WORDEN J.W., Grief counseling and grief therapy: a handbook for the mental health practitioner. Springer, New York, 2002.

1. Ik heb deze publicatie niet gevonden in de bibliotheek van Katho Kortrijk.
Ik heb deze publicatie gevonden in KULeuven Biomedische Bib.

2. Ik heb andere publicaties gevonden van deze auteur:
-Verdriet en rouw: gids voor hulpverleners en therapeuten.

2. Internet

2.1. : De auteur EILANDER H.

Er zijn op het internet vele boeken te vinden van deze auteur en ook veel informatie. Blijkbaar is deze auteur gespecialiseerd in zijn vak waardoor hij ook zeer bekend is. Hij was ook co-auteur bij vele boeken en schrijft artikels voor in psychologische tijdschriften.
Op deze website staat een complete bibiliografie van deze auteur. http://www.praktijkneuropsychologie.eu/Literatuurlijst.pdf

2.2. : De auteur VAN BELLE-KUSSE P.

Er is enige informatie te vinden van deze auteur maar niet veel. Als er informatie te vinden is op het net dan is het vooral bij boekenwinkels waar er boeken van de auteur verkocht worden.

2.3. : De auteur VRANCKEN P.

Over deze auteur is slechts een paar keer iets te vinden op internet. Er is geen site met informatie over het leven en welzijn van deze auteur en ook op wikipedia is er niets te vinden. Enkel staat er informatie over de boeken die hij heeft geschreven.

2.4. : De auteur HERMANS D.

Over deze auteur is er veel te vinden op internet. Hij heeft zelfs zijn eigen site: http://ppw.kuleuven.be/leerpsy/dirk/homer.html
Hierop staat er informatie over zijn opleidingen en diploma's maar ook over zijn functies die hij uitoefent.

2.5. : De auteur VAN DE PUTTE J.

Er is geen informatie te vinden over deze persoon. Deze auteur blijkt dus vrij onbekend te zijn en schrijft waarschijnlijk enkel kleine artikels die niet apart vermeld worden. Ook op wikipedia is er niets te vinden over deze auteur.

2.6. : De auteur PRIGATANO G.P.

Er zijn nog redelijk veel boeken en artikels te vinden over deze auteur. Het is een gekend persoon in het buitenland, vooral in het zuiden van Europa. Zijn interesses in de NAH zijn duidelijk te merken aan de hoeveelheid artikels die hij geschreven heeft in verband met dit onderwerp.

2.7. : De auteur SMITH L.M.

Er zijn veel boeken te vinden van deze auteur. Hij blijkt een groot en belangrijk schrijver te zijn in dit onderwerp. Toch is over het leven van deze auteur niet zoveel bekend op het net.

2.8. : De auteur GODFREY H.P.D

Er zijn geen boeken te vinden op het internet maar wel veel artikels in tijdschriften. Deze artikels zijn echt in grote aantallen terug te vinden. Ik veronderstel dat deze auteur heel weinig boeken schrijft maar wel dienst doet om vele artikels te schrijven voor speciale tijdschriften. Op de volgende website zijn wel een paar artikels te vinden van de auteur maar geen autobiografie. http://www.questia.com/searchAboutAuthor/Hamish-P.D.-Godfrey

2.9. : De auteur WORDEN J.W.

Deze auteur is eigenlijk professor in de psychologie maar heeft een aantal boeken geschreven. Over zijn privé-leven is niets of heel weinig bekend. Op het net is hij te vinden op bepaalde webiste onder andere waar zijn vele prijzen vermeld staan en zijn interesses.
http://www.biola.edu/faculty/profiles/profile.cfm?n=william_worden
Een stukje van zijn theorie wordt beschreven op de volgende website: http://www.rouwen.berseba.nl/

3. Kranten

JDV Huis voor mensen met hersenletsel opent deuren In: De Standaard, 10 december 2009..1

RSO Ons Huis thuis in De Nieuwe Notelaer In: De Standaard, 8 oktober 2009..2

EMV Vrije Vlinder In: De Standaard, 25 april 2009..3

AVR 't Spoor zet mensen met hersenletsel in beweging In: De Standaard, 24 april 2009..4

VJI Twintig nieuwe opvangplaatsen in dienstencentrum 't Weyerke In: De Standaard, 25 februari 2008..5

4. Tijdschriften

Tijdschrift voor Geneeskunde. Dit tijdschrift verschijnt halfjaarlijks. Tijdschrift voor Geneeskunde wordt gesteund door verschillende professoren aan vele universiteiten in Belgie zoals de Universiteit Leuven en de Universiteit Gent.

Op deze site is nog meer informatie te vinden over dit tijdschrift: http://poj.peeters-leuven.be/content.php?url=journal&journal_code=TVG

5. Eindwerken

5.1. Eindwerk 1

De meerwaarde van de WII bij cognitieve revalidatie van personen met een niet aangeboren hersenletsel. : Een beschrijvend onderzoek.
(Eindwerk Toegepaste Psychologie)

5.2. Eindwerk 2

Handvatten bij het uitwerken van een cognitief trainingsprogramma voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. : The Brain Injury Workbook: de eerste stappen naar toepassing en evaluatie binnen het therapeutisch aanbod Breinbreker (VZW Den Achtkanter).
(Eindwerk Toegepaste Psychologie)

5.3. Eindwerk 3

Weten ze voldoende?: Een verkennend onderzoek naar het beschikken over voldoende kennis en informatie en de nood aan bijkomende informatie omtrent de neuropsychologische werking bij cliënten van de unit niet-aangeboren hersenletsel en hun familieleden in het Centrum voor Locomotorische en Neurologische Revalidatie (UZ Gent)
(Eindwerk TP/GP/AIP )

6. Monogafieën

6.1. Boek 1

LAFOSSE C., Ik herken je niet meer: informatie en adviezen over het samen-leven na een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Sig, s.l., 2006.

6.2. Boek 2

BEECKMANS K., MICHIELS K.,Leven met een hoofdprobleem : neuropsychologische gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel. Apeldoorn, Garant, 2005.

6.3. Boek 3

PALM J., Omgaan met hersenletsel: hulp bij een veranderd leven. Van Gorcum, Assen, 2005.

6.4. Boek 4

SCHEIRIS J., Geheugenstoornissen: revalidatie en psychosociale zorg. Acco, Leuven, 2003.

6.5. Boek 5

HOENDERDAAL P.L., SLEEBOOM VAN RAAIJ C.J., VRANCKEN P.H., // Niet-aangeboren hersenletsel: informatie voor maatschappelijk werkenden.// Lemma, Utrecht, 2002.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License