Uitwerking 9

1. Zijn de publicaties binnen handbereik?

1.1 Publicatie 1

DWECK, C.S., & LEGGETT, E.L. Asocial-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 1988

1. Deze publicatie is niet aanwezig in de bibliotheek van KATHO Kortrijk

2. Ik heb geen andere publicaties gevonden van Dweck C.S.

3. Ik heb andere publicaties gevonden van Leggett E.L.

 • Provision an decontamination of uniforms in the NHS (artikel)
 • Acute sinusitis when - and when not - to prescribe antibiotics (artikel)
 • De behandeling van diabetes: maak er routine van (artikel)

1.2 Publicatie 2

GEURTS, H.M., VERTE, S., OOSTERLAAN J., ROEYERS, H., & SERGEANT, J.A. How specific are executive functioning deficits in attention deficit hyperactivity disorder and autism? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2004

1. Deze publicatie is niet aanwezig in de bibliotheek van KATHO Kortrijk

2. Ik heb andere publicaties gevonden van Geurts H.M.

 • Het zelfconcept van kinderen met ADHD (artikel)
 • DBC's en stepped care in de kinder- en jeugdzorg GGZ (artikel)
 • Psychometrische kwaliteiten en normering van de Nederlandse Children's Communication Checklist (artikel)

3. Ik heb andere publicaties gevonden van Verté S.

 • Onderzoek naar individuele verschillen in effortful control bij kinderen met ADHD en kinderen met een autismespectrumstoornis (artikel
 • Psychometrische kwaliteiten en normering van de Nederlandse Children’s Communication Checklist (artikel)
 • Executive functioning (EF): een concept in volle ontwikkeling (artikel)
 • Broers en zussen (artikel)

4. Ik heb andere publicaties gevonden van Oosterlaan J.

 • ADHD-symptomen bij peuters en kleuters: de predictieve waarde van vroege symptomen van ADHD voor later functioneren (artikel)

5. Ik heb andere publicaties gevonden over Roeyers H.

 • Temperament en autisme (artikel)
 • Effectiviteit en bijwerking van de medicamenteuze behandeling van ADHD (artikel
 • Dyscalculie, een stoornis met vele gezichten: een overzichtsbespreking van subtyperingen bij rekenstoornissen (artikel)
 • ADHD (hoofdstuk)
 • Non-verbale leerstoornissen (NLD) (artikel)
 • Diagnostiek bij kinderen met ADHD: een overzicht (artikel)

6. Ik heb andere publicaties gevonden over Sergeant J.A.

 • Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie: omvang, oorzaken en interventies
 • Psychofysiologie in de klinische psychologie: enkele kritische kanttekeningen

1.3 Publicatie 3

HARTER, S. Manual for the Self-Perception Profile for Children. Denver, co: University of Denver, 1988

1. Deze publicatie is niet aanwezig in de bibliotheek van KATHO Kortrijk

2. Ik heb andere publicaties gevonden over Harter S.

 • Handboek gipsverbanden en andere fixatiemethoden

1.4 Publicatie 4

JOHNSTON, C., & LEE, C.M. Children's attributions for their own versus others' behavior: influence of actor versus abserver differences. Applied Developmental Psychology, 2005

1. Deze publicatie is niet aanwezig in de bibliotheek van KATHO Kortrijk

2. Ik heb andere publicaties gevonden over Johnston C.

 • The empathic response in nurses who treat pain : concept analysis
 • Kangaroo mother care dimiishes pain from heel lance in very preterm neonates : a crossover trial
 • New guidelines for concussion management
 • Envisioning better approaches for dementia care
 • Postweaning mortality in Manitoba swine
 • A clinical approach to mild cognitive impairment
 • Hypertensive crisis associated with high dose soy isoflavone supplementation in a post-menopausal woman :a case report
 • Systematic review of psychological approaches to the management of neuropsychiatric symptoms of dementia
 • Pseudo-aneurysm of the anterior tibial artery , a rare cause of ankle swelling following a sports injury
 • Family physicians’ involvement and self-reported comfort and skill in care of children with behavioral and emotional problems : a population-based survey
 • Modernising services : the New Bristol Royal Hospital for Children

1.5 Publicatie 5

OWENS, J.S., & HOZA, B. The role of inattention and hyperactivity/impulsivity in the positive illusory bias. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2003

1. Deze publicaties is niet aanwezig in de bibliotheek van KATHO Kortrijk

2. Ik heb geen publicaties gevonden van Owens J.S.

3. Ik heb geen publicaties gevonden van Hoza B.

2 Internet

2.1 Auteur: Dweck C.S.

Boek: Mindset: The new psychology of success. New York: Random House. 2006
Boek: Self-theories: Their role in motivation, personality and development. Philadelphia: Psychology Press. 1999
Boek: Handbook of competence and motivation.Samen met Elliot, A.J. New York: Guilford. 2005
Boek: Motivation and self-regulation across the life span. Samen met Heckhausen, J. Cambridge: Cambridge University Press 1998

2.2 Auteur: Leggett E.L.

Er zijn geen boeken te vinden over deze auteur

2.3 Auteur: Geurts H.M.

 • The paradox of cognitive flexibility in autism. Trends in Cognitive Science, 2009
 • Thinking outside the executive functions box: Theory of Mind and pragmatics in ADHD, 2009
 • Brief report: Inhibitory Control of Socially Relevant Stimuli in Children with High Functioning Autism, 2009
 • Pragmatics in preschoolers with language impairments, 2009
 • Pragmatic communication disabilities in children with epilepsia, 2009
 • Pragmatische taalproblemen bij kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden, 2009

2.4 Auteur: Verté S.

 • Beschrijving van Autisme Spectrum Stoornis in functie van executieve functies en mogelijke omgangsmethodes die hierop inspelen, 2009
 • Executieve functies bij kinderen met autismespectrumstoornissen en ADHD: Een vergelijking op basis van de Behavior Rating Inventory of executive Function 2007-2008
 • Pragmatics fragmented: the factor structure of the Dutch Children's Communication Checklist (CCC) (2009)

2.5 Auteur: Oosterlaan J.

 • Pragmatics fragmented: the factor structure of the Dutch Children's Communication Checklist (CCC) (2009)
 • How distinctive are ADHD and RD? : results of a double dissociation study (2009)
 • Intra-individual variability in ADHD, autism spectrum disorders and Tourette's syndrome

2.6 Auteur: Roeyers H.

 • Executieve functies bij kinderen met autismespectrumstoornissen en ADHD: Een vergelijking op basis van de Behavior Rating Inventory of Executive Function
 • Temperament and Vulnerability to Psychopathology: Introduction to the Special Section (2009)
 • How distinctive are ADHD and RD? : results of a double dissociation study (2009)

2.7 Auteur: Sergeant J.A.

 • Pragmatics fragmented: the factor structure of the Dutch Children's Communication Checklist (CCC) (2009)
 • Conduct Disorder and ADHD: Evaluation of Conduct Problems as a Categorical and Quantitative Trait in the International Multicentre ADHD Genetics Study (2009)
 • Does Methylphenidate Improve Inhibition and Other Cognitive Abilities in Adults with Childhood-Onset ADHD? (2005)

2.8 Auteur: Harter S.

 • The cognitive and social construction of the developing self
 • The development of multiple role-related selves in adolescence
 • Lack of voice as a manifestation of false self behavior: The school setting as a stage upon which the drama of authenticity is enacted

2.9 Auteur: Johnston C.

 • Maternal attributions and child oppositional behavior: A longitudinal study of boys with and without attention-deficit/hyperactivity disorder (2009)
 • Parental social cognitions: Considerations in the acceptability and engagement in behavioral parent training (2008)
 • Acceptability of behavioral and pharmacological treatments for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Relations to child and parent characteristics (2006)
 • Maternal inattention and impulsivity, and parenting behaviors (2007)
 • Parenting in mothers with and without Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (2006)

2.10 Auteur: Lee C.M.

Er zijn geen boeken te vinden over deze auteur

2.11 Auteur: Owens J.S.

Er zijn geen boeken te vinden over deze auteur

2.12 Auteur: Hoza B.

 • What aspects of peer relationships are impaired in children with ADHD?
 • Do boys with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder have positive illusory self-concepts? (2002)
 • Academic task persistence of normally achieving ADHD and control boys: Performance, self-evaluations, and attributions. (2001)

3. Kranten

EP Roken duidt vaak op psychische problemen bij jongeren In: Het Laatste Nieuws, 08 avril 2009.1

BELGA/TW Gebruik van Rilatine neemt sterk toe In: Het Laatste Nieuws, 25 augustus 2009.2

EP Begeleiding ouders maakt kinderen met ADHD rustiger In: Het Laatste Nieuws, 30 september 2009.3

EP Beweging verbetert concentratie ADHD-kinderen In: Het Laatste Nieuws, 15 avril 2009.4

BELGA/ADV West-Vlamingen slikken meeste ADHD-pillen In: Het Laatste Nieuws, 04 maart 2009.5

4. Tijdschriften

Kind en Adolescent is een driemaandelijkse tijdschrift. Ontwikkeling, opvoeding en hulpverlening worden vanuit verschillende invalshoeken belicht.

4.1 Artikel 1

 • NINA K. EN HILDE M. Het zelfconcept van kinderen met ADHD. Bohn Stafleu Van Loghum, HOUTEN, Kind en adolescent (p. 162-171), 2008

4.2 Artikel 2

 • EENHOORN ANNEKE. ADHD, wat moet je er mee? Oproep tot bundeling van kennis Bohn Stafleu Van Loghum, HOUTEN, Kind en adolescent (p. 4-8), 2009

5. Eindwerken

5.1 Eindwerk 1

NAERT, N. Nood aan aandacht en nog zoveel meer ! Nood aan psycho-educatie ter behandeling van ADHD ?! Ipsoc Katho, gepubliceerd eindwerk, 2009.

5.2 Eindwerk 2

DUYVEJONCK, L. Leren met vallen en opstaan: begeleiden van leerlingen in de eerste graad met leerproblemen. Ipsoc Katho, gepubliceerd eindwerk, 2007.

5.3 Eindwerk 3

VANCAYSEELE, N. Observeren van kleuters met het vermoeden van adhd: het opmaken van een observatieschema binnen een revalidatiecentrum. Ipsoc Kortrijk, gepubliceerd eindwerk, 2007.

5.4 Eindwerk 4

CARON, M. ADHD. Reno Torhout, gepliceerd eindwerk, 2006.

5.5 Eindwerk 5

DE BRAUWERE, S. Hoe omgaan met drukke jongeren in de leefgroep? Ipsoc Kortrijk, gepubliceerd eindwerk, 2005.

6. Monografieën

6.1 Boek 1

BILO, ROB A.C., VOORHOEVE. een handreiking bij de observatie van jonge kinderen. Maarsen, Elsevier gezondheidszorg, Henk, 2008.

6.2 Boek 2

DIELTENS K. & KLOMPMAKER M. Er zit een leeuw in mij. Hasselt-Amsterdam, Clavis, 2008.

6.3 Boek 3

COMPERNOLLE T. & LOOTENS H. Alles went, ook een adolescent: wegwijzer bij het opvoeden van jongeren. Tielt, LannooCampus, 2007.

6.4 Boek 4

VAN DER VEEN-MULDDERS L. & SERRA M. & VAN DEN HOOFDAKKER B.J. & MINDERAA R.B. Sociaal onhandig: de opvoeding van kinderen met PDDNOS en ADHD. Assen, Van Gorcum, 2007.

6.5 Boek 5

HALLOWEL E.M. & RATEY J.J. Hulpgids ADHD: de meest actuele en complete gids voor een succesvol leven met ADHD. Amsterdam, Nieuwezijds, 2006.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License